Thông tin bản tải xuống này

Chương trình sẽ cập nhật WinDVD BD Update lên phiên bản 8.0.20.169 và sẽ giải quyết các triệu chứng sau:
- Khả năng tương tích tựa đề của Blu-ray Disc-J

 

Có thể tải về máy từ:
WinDVD BD Update Ver 8.0.20.169
Tên tập tin: EP0000215761.exe
Kích thước: 108 MB (113,503,224 bytes)

 

Thông tin tập tin

Tên tập tin

  • Cách cài đặt WinDVD BD Update phiên bản 8.0.20.169

Phiên bản

  • 8.0.20.169

Kích thước

  • 108.0MB

Ngày phát hành

  • 2010-01-28

Yêu cầu hệ thống

  • Windows 7 64bit
  • Windows Vista SP2 64bit
  • Windows Vista SP2 32bit

Cài đặt

Chi tiết

1. Tải tập tin vào thư mục tạm thời hoặc thư mục Download (Vui lòng ghi chú thư mục này cho việc tham khảo lần sau)
2. Vào thư mục chứa tập tin đã tải về máy và double-click vào EP0000215761.exe
3. Làm theo hướng dẫn hiển thị trên màn hình.
4. Sau khi quá trình cài đặt hoàn tất, vui lòng khởi động lại máy tính.

 

Kiểm tra quá trình cài đặt có thành công hay không:

1. Vào C:\ProgramFiles\InterVideo\DVDBD8\WinDVD.exe

2. Phiên bản là 8.0.20.169