Mẫu máy áp dụng

Thông tin này dành cho các model sau:
 • VPCS116FA
 • VPCS116FW
 • VPCS117GA
 • VPCF116FG
 • VPCS116FG
 • VPCS117GW
 • VPCF116FW
 • VPCF115FW
 • VPCS113FG
 • VPCS117GG
 • VPCS117GH
 • VPCS116FH
 • VPCS115FH
 • VPCF115FG
 • VPCF117HG
 • VPCY115FG
 • VPCS115FG
 • VPCY115FW
 • VPCS115FW

Thông tin bản tải xuống này

Chương trình này nâng cấp Audio Driver (Realtek) lên phiên bản 6.0.1.5992 và giải quyết các triệu chứng sau:
- Tiếng ồn lớn thường xuyên diễn ra.
- Tiếng ồn xảy ra trong 2 giây sau khi hoàn tất việc phát lại.

 

Có thể tải về máy từ:
Audio Driver (Realtek) Upgrade Ver 6.0.1.5992
Tên tập tin: EP0000600105.exe
Kích thước: 108.67 MB (113939176 bytes)

Thông tin tập tin

Tên tập tin

 • Cách cài đặt Audio Driver (Realtek) Upgrade Ver 6.0.1.5992

Phiên bản

 • 6.0.1.5992

Kích thước

 • 108.67 MB

Ngày phát hành

 • 2010-01-28

Yêu cầu hệ thống

 • Windows 7 64bit

Cài đặt

Chi tiết

1. Tải tập tin vào thư mục tạm thời hoặc thư mục Download (Vui lòng ghi chú thư mục này cho việc tham khảo lần sau)
2. Vào thư mục chứa tập tin đã tải về máy và double-click vào EP0000600105.exe
3. Làm theo hướng dẫn hiển thị trên màn hình.
4. Sau khi quá trình cài đặt hoàn tất, vui lòng khởi động lại máy tính.

 

Kiểm tra quá trình cập nhật có thành công hay không:
Vào Device Manager và kiểm tra xem Realtek High Definition Audio có những thông tin sau hay không:


Device Name: Realtek High Definition Audio
Version: 6.0.1.5992
Digital Signature: Yes