Mẫu máy áp dụng

Thông tin này dành cho các model sau:
 • VPCW215AW
 • VPCW213AG
 • VPCW217AG
 • VPCW21EAG
 • VPCW216AA
 • VPCX125LG
 • VPCW21EAW
 • VPCX128LW
 • VPCW213AW
 • VPCW215AG
 • VPCW216AH
 • VPCX127LG
 • VPCX125LW
 • VPCX128LG
 • VPCW216AG

Thông tin bản tải xuống này

Chương trình sẽ nâng cấp WebToGo lên phiên bản 1.0 và giải quyết các triệu chứng sau:

- Cập nhật cơ sở dữ liệu của WebToGo.

LƯU Ý: Phần vá lỗi này chỉ tương thích với những dòng máy có WWAN card.

 

Có thể tải về máy từ:
WebToGo Update Ver 1.0
Tên tập tin: EP0000600106.exe
Kích thước: 616 KB (630,808 bytes)

Thông tin tập tin

Tên tập tin

 • Cài đặt WebToGo Update phiên bản 1.0

Phiên bản

 • 1.0

Kích thước

 • 2.56 MB

Ngày phát hành

 • 2010-01-28

Yêu cầu hệ thống

 • Windows 7 32bit

Cài đặt

Chi tiết

1. Tải tập tin vào thư mục tạm thời hoặc thư mục Download (Vui lòng ghi chú thư mục này cho việc tham khảo lần sau)
2. Vào thư mục chứa tập tin đã tải về máy và double-click vào EP0000600106.exe.
3. Làm theo hướng dẫn hiển thị trên màn hình.
4. Sau khi quá trình cài đặt hoàn tất, vui lòng khởi động lại máy tính.