Thông tin bản tải xuống này

Chương trình sẽ cập nhật Super Multi Drive Firmware UJ880AD lên phiên bản 1.22 và sẽ giải quyết các triệu chứng sau đây:

- Ghi dữ liệu lên đĩa Sony DVD-R x8

 

Có thể tải về máy từ:

Super Multi Drive Firmware UJ880AD version 1.22

Tên tập tin: EP0000600009.exe

Kích thước: 3.46 MB (3618600 bytes)

Thông tin tập tin

Tên tập tin

  • Cách cài đặt Super Multi Drive Firmware UJ880AD phiên bản 1.22

Phiên bản

  • 1.22

Kích thước

  • 3.46 MB

Ngày phát hành

  • 2010-01-28

Yêu cầu hệ thống

  • Windows Vista SP2 64bit
  • Windows 7 64bit
  • Windows 7 32bit
  • Windows Vista SP2 32bit
  • Windows XP

Tải xuống

Lưu ý:

 Phần cập nhật này chỉ tương thích với ổ quang dòng UJ-880AD. Nếu không phải, vui lòng không cài đặt.

 

Kiểm tra:

1. Vào Device Manage

2. Mở mục DVD/CD-ROM Drives để thấy Driver ổ quang.

Cài đặt

Chi tiết

1. Tải tập tin vào thư mục tạm thời hoặc thư mục Download (Vui lòng ghi chú thư mục này cho việc tham khảo lần sau)
2. Vào thư mục chứa tập tin đã tải về máy và double-click vào EP0000600009.exe

3. Làm theo hướng dẫn hiển thị trên màn hình.
4. Sau khi quá trình cài đặt hoàn tất, vui lòng khởi động lại máy tính.

 

Kiểm tra quá trình cài đặt có thành công hay không:

1. Vui lòng thực hiện việc cài đặt lại.
2. Nếu thành công, thông báo "It is unnecessary to update." sẽ xuất hiện.