Thông tin bản tải xuống này

Chương trình sẽ nâng cấp VAIO Peripherals Metadata lên phiên bản 1.0.1.12090 bao gồm:

- Thêm Device và Printer Metadata.

Có thể tải về máy từ:
VAIO Peripherals Metadata Ver 1.0.1.12090
Tên tập tin: EP0000600091.exe
Kích thước: 6 MB (6286024 bytes)

Thông tin tập tin

Tên tập tin

  • Cách cài đặt VAIO Peripherals Metadata phiên bản 1.0.1.12090

Phiên bản

  • 1.0.1.12090

Kích thước

  • 6 MB

Ngày phát hành

  • 2010-01-28

Yêu cầu hệ thống

  • Windows 7 64bit
  • Windows 7 32bit

Cài đặt

Chi tiết

1. Tải tập tin vào thư mục tạm thời hoặc thư mục Download (Vui lòng ghi chú thư mục này cho việc tham khảo lần sau)
2. Vào thư mục chứa tập tin đã tải về máy và double-click vào EP0000600091.exe

3. Làm theo hướng dẫn hiển thị trên màn hình.
4. Sau khi quá trình cài đặt hoàn tất, vui lòng khởi động lại máy tính

 

Kiểm tra quá trình cập nhật có thành công hay không:
1. Kiểm tra nếu HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Sony Corporation\Shared Info\AppDB\VAIO Peripherals Metadata\PatchList\EP0000600091\version có 1.0.1.12090