Thông tin bản tải xuống này

Chương trình sẽ cập nhật SuperMulti Drive Firmware DVR-TD09VA lên phiên bản 1.01 bao gồm:

- Ghi NG lên đĩa DVD-RW 6x

 

Có thể tải về máy từ:

SuperMulti Drive Firmware DVR-TD09VA version 1.01

Tên tập tin: EP0000208179.exe

Kích thước: 2.43 MB (2,553,856 bytes)

Thông tin tập tin

Tên tập tin

  • To install SuperMulti Drive Firmware DVR-TD09VA version 1.01

Phiên bản

  • 1.01

Kích thước

  • 2.43MB

Ngày phát hành

  • 2010-01-28

Yêu cầu hệ thống

  • Windows 7 64bit

Tải xuống

Lưu ý:

 Phần cập nhật này chỉ tương thích với dòng ổ quang DVR-TD09VA. Nếu không, vui lòng không cài đặt.

 

Kiểm tra:

1. Vào Device Manage

2. Mở DVD/CD-ROM drives để thấy dòng ổ quang.

Cài đặt

Chi tiết

1. Tải tập tin vào thư mục tạm thời hoặc thư mục Download (Vui lòng ghi chú thư mục này cho việc tham khảo lần sau)
2. Vào thư mục chứa tập tin đã tải về máy và double-click vào EP0000208179.exe

3. Làm theo hướng dẫn hiển thị trên màn hình.
4. Sau khi quá trình cài đặt hoàn tất, vui lòng khởi động lại máy tính.

 

Kiểm tra quá trình cài đặt có thành công hay không:

1. Vui lòng thực hiện cài đặt lần nữa.

2. Nếu thành công, thông báo "It is unnecessary to update." sẽ xuất hiện.