Thông tin bản tải xuống này

Chương trình sẽ nâng cấp PMB VAIO Edition Settings (Evernote for VAIO) lên phiên bản 1.0.00.11260 bao gồm việc:

- Thêm Evernote cho kết nối VAIO tới PMB VAIO Edition Toolbar

 

Có thể tải về máy từ:
PMB VAIO Edition Settings (Evernote for VAIO) Ver 1.0.00.11260
Tên tập tin: EP0000600086.exe
Kích thước: 372 KB (381,760 bytes)

Thông tin tập tin

Tên tập tin

  • Cách cài đặt PMB VAIO Edition Settings (Evernote for VAIO) phiên bản 1.0.00.11260

Phiên bản

  • 1.0.00.11260

Kích thước

  • 2.32 MB

Ngày phát hành

  • 2010-01-28

Yêu cầu hệ thống

  • Windows 7 64bit
  • Windows 7 32bit

Cài đặt

Chi tiết

1. Tải tập tin vào thư mục tạm thời hoặc thư mục Download (Vui lòng ghi chú thư mục này cho việc tham khảo lần sau)
2. Vào thư mục chứa tập tin đã tải về máy và double-click vào EP0000600086.exe
3. Làm theo hướng dẫn hiển thị trên màn hình.
4. Sau khi quá trình cài đặt hoàn tất, vui lòng khởi động lại máy tính.

 

Kiểm tra quá trình cài đặt có thành công hay không:
1. Click nếu C:\Program Files\Sony\PMB VAIO Edition Settings\Evernote for VAIO\version.txt chứa 1.0.00.11260