Mẫu máy áp dụng

Thông tin này dành cho các model sau:
  • VPCL118FG

Thông tin bản tải xuống này

Chương trình này sẽ cập nhật Touch Screen Driver (NextWindow) phiên bản 2.1.7.0 và sẽ khắc phục các hiện tượng sau:

- Chức năng Touch không hoạt động khi có và không có Memoryleak.

Tải về:

Touch Screen Driver (NextWindow) version 2.1.7.0

Tên tập tin: EP0000208462.exe

Kích thước: 16.9 MB (17,809,408 bytes)

Thông tin tập tin

Tên tập tin

  • Cài đặt Touch Screen Driver (NextWindow) phiên bản 2.1.7.0

Phiên bản

  • 2.1.7.0

Kích thước

  • 16.9MB

Ngày phát hành

  • 2010-01-28

Yêu cầu hệ thống

  • Windows 7 64bit

Cài đặt

Chi tiết

1. Tải tập tin vào thư mục tạm thời hoặc thư mục Download (Vui lòng ghi chú thư mục này cho việc tham khảo lần sau)
2. Vào thư mục chứa tập tin đã tải về máy và nhấp đúp vào EP0000208462.exe.
3. Thực hiện theo hướng dẫn hiển thị trên màn hình.
4. Sau khi quá trình cài đặt hoàn tất, vui lòng khởi động lại máy tính.

 

Kiểm tra việc cài đặt xem có thành công hay không:

1. Vào Device Manager

Device Name: NextWindow 1950 Touch Screen
Date: 2009/9/27
Version: 2.1.7.0