Thông tin bản tải xuống này

Chương trình này sẽ cập nhật BD-Combo Drive Firmware BC-5500S lên phiên bản V2 1 và sẽ giải quyết các triệu chứng sau:

- Không thể ghi dữ liệu sao lưu (backup) lên đĩa DVD bằng "Backup and Restore" của Windows7.
- Kiểm soát chuyển động của cơ chế truy cập bị thay đổi.
- Khả năng đọc của BD-R(SL) và BD-ROM.

 

Có thể tải về máy từ:

BD-Combo Drive Firmware BC-5500S version V2 1

Tên tập tin: EP0000600026.exe

Kích thước: EP0000600026.exe

Thông tin tập tin

Tên tập tin

  • Cách cài đặt BD-Combo Drive Firmware BC-5500S phiên bản V2 1

Phiên bản

  • V2

Kích thước

  • 4.18 MB

Ngày phát hành

  • 2010-01-28

Yêu cầu hệ thống

  • Windows 7 64bit
  • Windows Vista SP2 64bit

Tải xuống

Lưu ý:

Phần cập nhật này chỉ tương thích với ổ đĩa quang dòng BC-5500S. Nếu không, vui lòng không cài đặt.

 

Để kiểm tra:

1. Vào Device Manage

2. Mở DVD/CD-ROM Drives để hiển thị dòng ổ đĩa quang.

Cài đặt

Chi tiết

1. Tải tập tin vào thư mục tạm thời hoặc thư mục Download (Vui lòng ghi chú thư mục này cho việc tham khảo lần sau)
2. Vào thư mục chứa tập tin đã tải về máy và double-click vào EP0000600026.exe
3. Làm theo hướng dẫn hiển thị trên màn hình.
4. Sau khi quá trình cài đặt hoàn tất, vui lòng khởi động lại máy tính

 

Kiểm tra quá trình cài đặt có thành công hay không:

1. Vui lòng thực hiện quá trình cài đặt lại lần nữa.
2. Nếu cập nhật thành công, thông báo "It is unnecessary to update." sẽ xuất hiện.