Mẫu máy áp dụng

Thông tin này dành cho các model sau:
 • VPCS116FA
 • VPCS116FW
 • VPCS116FH
 • VPCS117GA
 • VPCS115FH
 • VPCS116FG
 • VPCS117GW
 • VPCS115FG
 • VPCS113FG
 • VPCS117GG
 • VPCS117GH
 • VPCS115FW

Thông tin bản tải xuống này

Chương trình này sẽ nâng cấp SATA Driver (Intel) (Non-RAID) lên phiên bản 9.5.4.1001 bao gồm:

- BSOD xảy ra trong khi ngưng việc tiếp tục lại với thiết lập tự động tắt ODD.

 

Có thể tải về máy từ:
SATA Driver (Intel) (Non-RAID) Ver 9.5.4.1001
Tên tập tin: EP0000600108.exe
Kích thước: 13.33 MB (13971616 bytes)

Thông tin tập tin

Tên tập tin

 • Cách cài đặt SATA Driver (Intel) (Non-RAID) phiên bản 9.5.4.1001

Phiên bản

 • 9.5.4.1001

Kích thước

 • 13.33 MB

Ngày phát hành

 • 2010-01-28

Yêu cầu hệ thống

 • Windows 7 64bit

Cài đặt

Chi tiết

1. Tải tập tin vào thư mục tạm thời hoặc thư mục Download (Vui lòng ghi chú thư mục này cho việc tham khảo lần sau)
2. Vào thư mục chứa tập tin đã tải về máy và double-click vào EP0000600108.exe.
3. Làm theo hướng dẫn hiển thị trên màn hình.
4. Sau khi quá trình cài đặt hoàn tất, vui lòng khởi động lại máy tính.

 

Kiểm tra xem quá trình cập nhật có thành công hay không
1. Click C:\Windows\System32\drivers\iaStor.sys xem có 9.5.4.1001 hoặc C:\Program Files (x86)\Intel\Intel(R) Rapid Storage Technology\IAStorUI.exe có 9.5.4.1001 hay không.