Mẫu máy áp dụng

Thông tin này dành cho các model sau:
 • VGN-Z46MD
 • VGN-Z45GD
 • VGN-Z35TN
 • VGN-Z36MD
 • VGN-Z47GD
 • VGN-Z46TD
 • VGN-Z45TD
 • VGN-Z36SD
 • VGN-Z48TD
 • VGN-Z46SD
 • VGN-Z46GD
 • VGN-Z48GD
 • VGN-Z36GD
 • VGN-Z36TD
 • VGN-Z37GD

Thông tin bản tải xuống này

LƯU Ý: Phần nâng cấp này chỉ tương thích với Hệ điều hành Windows 7.

Chương trình này sẽ nâng cấp BIOS lên phiên bản R4044M3.

 

Có thể tải về máy từ:

BIOS Update Ver. R4044M3

Tên tập tin: EP0000600083.exe

Kích thước: 6.21 MB (6510624 bytes)

Thông tin tập tin

Tên tập tin

 • Cách cài đặt BIOS Update phiên bản R4044M3

Phiên bản

 • R4044M3

Kích thước

 • 6.21 MB

Ngày phát hành

 • 2009-12-10

Yêu cầu hệ thống

 • Windows 7 64bit

Cài đặt

Chi tiết

1. Tải tập tin vào thư mục tạm thời hoặc thư mục Download (Vui lòng ghi chú thư mục này cho việc tham khảo lần sau)
2. Vào thư mục chứa tập tin đã tải về máy và double-click vào EP0000600083.exe.
3. Làm theo hướng dẫn hiển thị trên màn hình.
4. Sau khi quá trình cài đặt hoàn tất, vui lòng khởi động lại máy tính.

 

Kiểm tra xem quá trình cập nhật có thành công hay không:
1. Click Start -> Click All Programs -> Chọn VAIO Control Center -> Chọn System Information.
2. Kiểm tra phiên bản BIOS là R4044M3.