Thông tin bản tải xuống này

Chương trình này sẽ cập nhật phiên bản Bluetooth Enumeration Patch đến 2009101501 và sẽ giải quyết các triệu chứng sau đây:

- Thiết bị Bluetooth không thể liệt kê chính xác trên thiết bị quản lý.

Sẵn sàng tải về:

Bluetooth Enumeration Patch phiên bản 2009101501

Tên tập tin: EP0000600048.exe

Dung lượng tập tin : 3.2 MB (3354912 bytes)

 

Thông tin tập tin

Tên tập tin

  • Cài đặt Bluetooth Enumeration Patch version 2009101501

Phiên bản

  • 2009101501

Kích thước

  • 3.2 MB

Ngày phát hành

  • 2009-11-23

Yêu cầu hệ thống

  • Windows 7 64bit

Cài đặt

Chi tiết

1. Tải tập tin về một thư mục tạm thời hoặc tải về trực tiếp (Xin lưu ý thư mục này để tham khảo sau này).

2. Chuyển đến thư mục mà tập tin được tải về và nhấp đúp vào EP0000600048.exe.

3. Làm theo hướng dẫn hiển thị trong wizard cài đặt.

4. Sau khi cài đặt hoàn tất, hãy khởi động lại máy tính

Để kiểm tra xem cài đặt là thành công:

1. Chuyển đến C: \ Program Files \ WIDCOMM \ Version.txt

2. Phiên bản là 2009101501