Mẫu máy áp dụng

Thông tin này dành cho các model sau:
  • VPCW115XA
  • VGN-P23T
  • VGN-P23G
  • VPCW115XW
  • VPCW115XG

Thông tin tập tin

Tên tập tin

  • Cách cài đặt Windows 7 Utility

Kích thước

  • 6.38 Mb

Ngày phát hành

  • 2009-11-09

Yêu cầu hệ thống

  • Windows 7 32bit
  • Windows 7 64bit

Tải xuống

LƯU Ý: Phần dưới đây chỉ thích hợp cho việc cài đặt mới Windows 7

 

Để cài đặt các drivers và tiện ích, vui lòng thực hiện theo những bước dưới đây: 

1. Cài đặt Sony Shared Library

2. Cài đặt Windows 7 Utility

3. Thực hiện theo chỉ dẫn của Windows 7 Utility Application.

4. Trong trang Windows 7 Upgrade Utility, click Automatic Downloads để cài đặt các phần cập nhật tự động.

    LƯU Ý: Người dùng có thể cần lặp lại bước này cho đến khi không có thêm phần cập nhật tự động nào.

5. Trong trang Windows 7 Upgrade Utility, click Manual Downloads để tự cài đặt các phần cập nhật.

    LƯU Ý: Người dùng có thể cần lặp lại bước này cho đến khi không có thêm phần cập nhật nào.

Cài đặt

Chi tiết

1. Tải tập tin vào thư mục tạm thời hoặc thư mục Download (Vui lòng ghi chú thư mục này cho việc tham khảo lần sau)
2. Vào thư mục chứa tập tin đã tải về máy và nhấp đúp vào EP0000601712.exe.
3. Thực hiện theo hướng dẫn hiển thị trên màn hình.
4. Sau khi quá trình cài đặt hoàn tất, vui lòng khởi động lại máy tính.