Mẫu máy áp dụng

Thông tin này dành cho các model sau:
 • VGN-SR43S
 • VGN-SR35M
 • VGN-SR45M
 • VGN-SR25M
 • VGN-SR45G
 • VGN-SR35G
 • VGN-SR25G
 • VGN-SR43G

Thông tin bản tải xuống này

Chương trình này sẽ nâng cấp Intel Graphics Driver lên phiên bản 8.15.10.1872 và sẽ giải quyết các vấn đề sau:

- Intel Gfx driver sẽ được thay thế bởi OS inbox driver.
- Khi file MPEG2 được trình chiếu bằng WMP/WMC trong khi đĩa DVD/BD (MPEG2) đang hoạt động sử dụng WinDVD BD, màn hình xanh xuất hiện.

 

File cung cấp:

Nâng cấp Windows 7 Intel Graphics Driver phiên bản 8.15.10.1872

Tên file: EP0000600016.exe

Kích thước: 62.15 MB (65161688 bytes)

Thông tin tập tin

Tên tập tin

 • Để cài đặt nâng cấp Windows 7 Intel Graphics Driver

Phiên bản

 • 8.15.10.1872

Kích thước

 • 62.15 MB

Ngày phát hành

 • 2009-10-30

Yêu cầu hệ thống

 • Windows 7 32bit

Cài đặt

Chi tiết

1. Tải file về thư mục tạm hoặc thư mục dành riêng (Vui lòng ghi chú lại thư mục này để tham khảo sau).
2. Vào thư mục chứa file vừa tải và double-click EP0000600016.exe.
3. Theo hướng dẫn hiển thị trên màn hình cài đặt.
4. Sau khi cài đặt hoàn tất, vui lòng khởi động lại máy tính.

 

 

Kiểm tra cài đặt thành công hay không:

1. Vào C:\Windows\system32\drivers\igdkmd32.sys
2. Phiên bản là 8.15.10.1872