Mẫu máy áp dụng

Thông tin này dành cho các model sau:
 • VGN-P25G
 • VGN-P23T
 • VGN-P23G
 • VGN-P15T
 • VGN-P13GH
 • VGN-P25T
 • VGN-P13TH
 • VGN-P15G

Thông tin bản tải xuống này

Chương trình này sẽ cập nhật Intel Graphics Driver lên phiên bản 8.14.10.2011.0910160 và giải quyết các triệu chứng sau:

- Màn hình xanh xuất hiện khi chạy ứng dụng X-rada trong migration scenario (viễn cảnh thay đổi).

 

Tải về:

Windows 7 Upgrade Intel Graphics Driver version 8.14.10.2011.0910160

Tên tập tin: EP0000600057.exe

Kích thước: 113.34 MB (118838816 bytes)

Thông tin tập tin

Tên tập tin

 • Cài đặt Windows 7 Upgrade Intel Graphics Driver

Phiên bản

 • 8.14.10.2011.0910160

Kích thước

 • 113.34 MB

Ngày phát hành

 • 2009-10-30

Yêu cầu hệ thống

 • Windows 7 32bit

Cài đặt

Chi tiết

1. Tải tập tin vào thư mục tạm thời hoặc thư mục Download (Vui lòng ghi chú thư mục này cho việc tham khảo lần sau).
2. Vào thư mục chứa tập tin tải về và nhấp đúp vào EP0000600057.exe.
3. Thực hiện theo hướng dẫn hiển thị trên màn hình.
4. Sau khi quá trình cài đặt hoàn tất, vui lòng khởi động lại máy tính.

 

 

Kiểm tra xem quá trình cài đặt có thành công hay không:

1. Vào C:\Windows\system32\drivers\igdkmd32.sys
2. Version (phiên bản) là 8.14.10.2011