Mẫu máy áp dụng

Thông tin này dành cho các model sau:
  • VGN-NS25G
  • VGN-NS15G

Thông tin bản tải xuống này

 

Chương trình này sẽ nâng cấp  BIOS thành phiên bản R0200Y3và sẽ giải quyết các triệu chứng sau :

- Công nhệ Ảo hóa Intel  được thêm vào trong cài đặt của Bios.
Lưu ý: Các hệ thống không tương thích với VT như các phần cứng thì sẽ không hiển thị các cài đặt VT ngay cả sau khi nâng cấp BIOS.

 

Tải về:

BIOS Nâng cấp phiên bản R0200Y3

Tên tập tin: EP0000600030.exe

Kích thước : 5.17 MB (5417584 bytes)

Thông tin tập tin

Tên tập tin

  • Cài đặt BIOS Update version R0200Y3

Phiên bản

  • R0200Y3

Kích thước

  • 5.17 MB

Ngày phát hành

  • 2009-10-28

Yêu cầu hệ thống

  • Windows Vista SP2 32bit
  • Windows 7 32bit

Cài đặt

Chi tiết

1. Tải tập tin vào thư mục tạm thời hoặc thư mục Download (Vui lòng ghi chú thư mục này cho việc tham khảo lần sau)
2. Vào thư mục chứa tập tin đã tải về máy và nhấp đúp vào EP0000600036.exe.
3. Làm theo hướng dẫn hiển thị trên màn hình.
4. Sau khi quá trình cài đặt hoàn tất, vui lòng khởi động lại máy tính.

 

Để kiểm tra xem cài đặt đã thành công:

1. Mở VAIO Control Center -> System Information
2. Xác nhận phiên bản BIOS là  R0200Y3