Mẫu máy áp dụng

Thông tin này dành cho các model sau:
 • VGN-CS36GJ
 • VGN-CS38GD
 • VGN-CS36TJ
 • VGN-CS36MJ
 • VGN-CS37GH
 • VGN-CS28GD
 • VGN-CS36SJ
 • VGN-CS27GJ

Thông tin bản tải xuống này

Chương trình này sẽ nâng cấp NVIDIA Graphics Driver lên phiên bản 8.15.11.8640

Tải xuống sẵn có:
Windows 7 Upgrade NVIDIA Graphics Driver Upgrade phiên bản 8.15.11.8640
Tên tập tin: EP0000600025.exe
Kích cỡ tập tin: 91.13 MB (95556368 bytes)

Thông tin tập tin

Tên tập tin

 • To install Windows 7 Upgrade NVIDIA Graphics Driver Upgrade Version 8.15.11.8640

Phiên bản

 • 8.15.11.8640

Kích thước

 • 91.13 MB

Ngày phát hành

 • 2009-10-28

Yêu cầu hệ thống

 • Windows 7 64bit

Cài đặt

Chi tiết

1.Tải tập tin về một thư mục tạm hoặc thư mục tải xuống (Vui lòng lưu ý thư mục này để tham khảo về sau).
2. Chuyển đến thư mục có tập tin tải xuống và nhấp đúp vào EP0000600025.exe.
3. Làm theo các hướng dẫn trong phần thuật sỹ cài đặt.
4. Sau khi cài đặt hoàn tất, vui lòng khởi động lại máy tính.

 

Để kiểm cài đặt thành công

1. Kiểm tra C:\Windows\system32\drivers\nvlddmkm.sys nếu có phiên bản  8.15.11.8640