Mẫu máy áp dụng

Thông tin này dành cho các model sau:
  • VPCZ217GA
  • VPCZ217GW
  • VPCZ217GH
  • VPCZ217GG

Thông tin tập tin

Tên tập tin

  • VAIO Control Center

Phiên bản

  • 4.5.0.04280

Kích thước

  • 11.36 MB

Ngày phát hành

  • 2011-10-21

Yêu cầu hệ thống

  • Windows 7 32bit

Tải xuống

Vui lòng cài đặt các Trình điều khiển và Ứng dụng theo thứ tự tải về.

 

Cài đặt

Chi tiết

1. Tải tập tin .exe về thư mục tạm thời hoặc thư mục download (vui lòng ghi chú thư mục này cho việc tham khảo lần sau).
2. Vào thư mục chứa tập tin đã tải về.
3. Nhấp đúp vào .exe để cài đặt.
4. Thực hiện theo hướng dẫn hiển thị trên màn hình và khi quá trình cài đặt hoàn tất, vui lòng khởi động lại máy tính nếu cần thiết.