Mẫu máy áp dụng

Thông tin này dành cho các model sau:
 • VPCZ135GG
 • VPCZ138GG
 • VPCZ135GW
 • VPCZ135GA
 • VPCZ138GW
 • VPCZ138GK
 • VPCZ136GH
 • VPCZ136GG
 • VPCZ136GW
 • VPCZ137GG
 • VPCZ138GA
 • VPCZ139GG
 • VPCZ136GA
 • VPCZ135GK
 • VPCZ139GA
 • VPCZ136GF
 • VPCZ136GK

Thông tin tập tin

Tên tập tin

 • Cài đặt Intel ME Driver

Phiên bản

 • 6.0.0.1179

Kích thước

 • 9 MB

Ngày phát hành

 • 2010-09-28

Yêu cầu hệ thống

 • Windows 7 32bit

Tải xuống

Vui lòng cài đặt các trình điều khiển và ứng dụng theo thứ tự liệt kê.

Cài đặt

Chi tiết

1. Tải tập tin .exe vào thư mục tạm thời hoặc thư mục Download (vui lòng ghi chú thư mục này cho việc tham khảo lần sau).
2. Vào nơi chứa tập tin tải về.
3. Nhấp đúp vào tập tin .exe để cài đặt.
4. Thực hiện theo hướng dẫn trên màn hình và khi cài đặt hoàn tất, vui lòng khởi động lại máy tính.