Mẫu máy áp dụng

Thông tin này dành cho các model sau:
 • VPCW126AGZ
 • VPCW125AH
 • VPCW125AG
 • VPCW126AW
 • VPCW125AW
 • VPCW125AA
 • VPCW126AG

Thông tin tập tin

Tên tập tin

 • Cài đặt Sony Utilities DLL

Phiên bản

 • 7

Kích thước

 • 2.41MB

Ngày phát hành

 • 2009-10-26

Yêu cầu hệ thống

 • Windows XP

Cài đặt

Chi tiết

1. Tải tập tin SonyUtilitiesDLL.EXE vào thư mục tạm thời hoặc thư mục Download (Vui lòng ghi chú thư mục này cho việc tham khảo lần sau)
2. Vào thư mục chứa tập tin đã tải về máy và double-click vào tập tin SonyUtilitiesDLL.EXE để bắt đầu cài đặt.

3. Làm theo hướng dẫn hiển thị trên màn hình.
4. Tại hộp thoại License Agreement, vui lòng đọc điều khoản. Click "I Agree" để tiếp tục cài đặt.
LƯU Ý: Nhiều hộp thoại cài đặt có thể xuất hiện trong khi cài đặt. Vui lòng làm theo hướng dẫn trên màn hình.
5. Sau khi quá trình cài đặt hoàn tất, vui lòng khởi động lại máy tính.