Mẫu máy áp dụng

Thông tin này dành cho các model sau:
 • SVF1531GSA
 • SVF1531GSG
 • SVF15319SN
 • SVF14318SG
 • SVF1531JCG
 • SVF14319SG
 • SVF1531FCG
 • SVF14318SH
 • SVF15319CW
 • SVF15318SH
 • SVF1531JSN
 • SVF1531GSF
 • SVF15318SN
 • SVF15319CG

Thông tin tập tin

Tên tập tin

 • Sony Firmware Extension Parser Device

Kích thước

 • 3.67 MB

Ngày phát hành

 • 2013-12-24

Yêu cầu hệ thống

 • Windows 8 64bit

Tải xuống

Vui lòng cài đặt trình điều khiển gốc và ứng dụng theo thứ tự trên.

Cài đặt

Chi tiết

1. Tải tập tin .exe về thư mục tạm thời hoặc thư mục download (Vui lòng lưu ý thư mục để tiện tham khảo).
2. Vào thư mục chứa tập tin đã tải về.
3. Nhấp đúp chuột vào tập tin .exe để bắt đầu cài đặt.
4. Thực hiện theo hướng dẫn trên màn hình, và khởi động lại máy sau khi hoàn tất cài đặt.