Thông tin này dành cho các mẫu máy sau đây:

 • SVT11212CKW
 • SVT11213CAW
 • SVT11213CFW
 • SVT11213CGW
 • SVT11215CGB
 • SVT11215CGW
 • SVT11215CKB
 • SVT11215CWB
 • SVT11215CWW
 • SVT11215SAB
 • SVT11215SGB
 • SVT11215SGW
 • SVT11215SHW
 • SVT11217CGB
 • SVT11217CGW
 • SVT11218STB
 • SVT11218STW

QUAN TRỌNG: Tập tin này chỉ để sử dụng với các mẫu máy đã xác định. Không phải tất cả các mẫu máy đều được bán ở tất cả các quốc gia.

Thông tin bản tải xuống này

 • Chương trình này sẽ cập nhật Memory Card Reader Writer Driver lên phiên bản 6.2.9600.29072

Thông tin tập tin

Tên tập tin

 • EP0000605039.exe

Phiên bản

 • 6.2.9600.29072

Kích thước

 • 10.605.688 byte

Ngày phát hành

 • 08-10-2020

Yêu cầu hệ thống

Hệ điều hành

 • Windows® 8.1 64-bit

Chuẩn bị

Lưu ý quan trọng

 • Trong khi cài đặt tập tin này, hãy đảm bảo bạn đã đăng nhập với tư cách Quản trị viên hoặc với tư cách người dùng có quyền Quản trị viên.
 • Để đảm bảo quá trình cài đặt không bị ảnh hưởng bởi các chương trình khác, hãy lưu toàn bộ công việc và đóng tất cả các chương trình khác. Phải không còn ứng dụng nào trên Thanh tác vụ trước khi tiếp tục.
 • Bạn nên in các hướng dẫn này ra để tham khảo trong quá trình cài đặt.

Tải xuống và Cài đặt

Hướng dẫn Tải xuống và Cài đặt

 1. Để đảm bảo quá trình cài đặt không bị ảnh hưởng bởi các chương trình khác, hãy lưu toàn bộ công việc và đóng tất cả các chương trình khác. Phải không còn ứng dụng nào trên Thanh tác vụ trước khi tiếp tục.
 2. Tải tập tin EP0000605039.exe xuống một thư mục tạm thời hoặc thư mục tải xuống (vui lòng ghi lại tên thư mục này để tham khảo).
 3. Truy cập vào thư mục mà tập tin được tải xuống rồi nhấp đúp vào tập tin EP0000605039.exe file để bắt đầu cài đặt.
 4. Trên màn hình "User Account Control" (Quản lý tài khoản người dùng), nhấp "Yes" (Có).
 5. Làm theo hướng dẫn trên màn hình.

Quá trình cài đặt Bản cập nhật Realtek Memory Card Reader Writer Driver hoàn tất.