Thông tin bản tải xuống này

Các lợi ích và điểm cải tiến

 • Khắc phục sự cố chức năng “Khôi phục và bảo trì hệ thống của bạn” có thể không chạy trên Windows 10
 • Cải thiện độ ổn định vận hành

Các lợi ích và điểm cải tiến trước đây

 • Khắc phục sự cố chức năng Khôi phục không thể khởi động trong Windows 10
 • Đã loại bỏ một số giải pháp khỏi Trung tâm giải pháp VAIO Care
 • Cải thiện cách xuất hiện các giải pháp trong Trung tâm giải pháp

Thông tin tập tin

Tên tập tin

 • EP0000605041.exe

Phiên bản

 • 8.4.8.06246

Kích thước

 • 83.246.328 byte

Ngày phát hành

 • 29-09-2020

Yêu cầu hệ thống

Hệ điều hành

 • Windows® 10 64-bit
 • Windows® 8.1 64-bit
 • Windows® 8 64-bit

Tải xuống và Cài đặt

Chi tiết

1. Tải tập tin xuống một thư mục tạm thời hoặc thư mục tải xuống (Vui lòng ghi lại tên thư mục này để tham khảo về sau).
2. Truy cập vào thư mục mà tập tin được tải xuống và bấm đúp vào EP0000605041.exe.
3. Làm theo các hướng dẫn hiển thị trên trình hướng dẫn cài đặt.
4. Sau khi cài đặt hoàn tất, hãy khởi động lại máy tính.


Để kiểm tra xem có cài đặt thành công hay chưa:
1. Truy cập C:\ProgramFiles\Sony\VAIO Care\Version.txt
2. Số phiên bản phải là 8.4.8.06246.