Mẫu máy áp dụng

Thông tin này dành cho các mẫu máy sau đây:

 • NW-A100TPS
 • NW-A105
 • NW-A106HN
 • NW-ZX507

QUAN TRỌNG: Tập tin này chỉ để sử dụng với các mẫu máy đã xác định. Không phải tất cả các mẫu máy đều được bán ở tất cả các quốc gia.

Thông tin bản tải xuống này

Các lợi ích và điểm cải tiến

 • Cung cấp Bản cập nhật bảo mật (Mức độ bản vá lỗi bảo mật của menu Settings (Cài đặt) sẽ tính đến tháng 06/2020)
 • Cải thiện các chức năng chung
QUAN TRỌNG:
 • Bạn sẽ cần cập nhật cả phần mềm Music Center for PC và firmware thiết bị Walkman lên phiên bản mới nhất để cải thiện tính ổn định của kết nối. Nếu phần mềm Music Center for PC hoặc firmware thiết bị Walkman không được cập nhật lên phiên bản mới nhất thì có khả năng là Music Center for PC và thiết bị Walkman sẽ không thể kết nối đúng cách với nhau.
 • Nếu ngày và giờ không được thiết lập đúng trên thiết bị Walkman thì thông báo cập nhật sẽ không thể xuất hiện. Đảm bảo ngày và giờ được thiết lập đúng. Nếu không đúng, hãy thiết lập ngày giờ theo cách thủ công.

Các lợi ích và điểm cải tiến trước đây

Các lợi ích và điểm cải tiến sau đây cũng có trong bản cập nhật này.

 • Cung cấp Bản cập nhật bảo mật (Mức độ bản vá lỗi bảo mật của menu Settings (Cài đặt) sẽ tính đến tháng 04/2020)
 • Thêm hỗ trợ cho truyền phát Độ phân giải cao
 • Thêm chức năng Bookmark (Dấu trang) cho ứng dụng Media Player
 • Thêm chức năng Keyword Search (Tìm kiếm bằng từ khóa) cho ứng dụng Media Player
 • Khắc phục sự cố tốc độ phát lại bị chậm trên một số nội dung định dạng M4A nhất định
 • Bổ sung chức năng Auto Power Off (Tự động tắt nguồn) để kéo dài thời lượng pin
 • Khắc phục sự cố hệ thống đôi khi hiển thị thông báo sai là thẻ SD bị hỏng ngay sau khi cắm thẻ vào
 • Cải thiện hiệu suất chung
 • Cải thiện tính ổn định của kết nối với phần mềm Music Center for PC
 • Cung cấp bản cập nhật bảo mật
 • Khắc phục sự cố điểm ảnh và đường kẻ sọc xuất hiện trên màn hình Home
 • Khắc phục sự cố hình ảnh bảng điều khiển cài đặt nhanh không hiển thị đúng
 • Khắc phục sự cố Wi-Fi đôi khi không bật
 • Cải thiện các chức năng chung

Thông tin tập tin

Phiên bản tập tin

 • Phiên bản 2.01.00

Ngày phát hành

 • 25-06-2020

Chuẩn bị

Kiểm tra phiên bản firmware

Nếu máy nghe nhạc Walkman của bạn đã được cập nhật lên phiên bản phần mềm 2.01.00 thì bạn không cần cập nhật.

 1. Vuốt màn hình Home lên trên.
 2. Chạm vào [Settings] (Cài đặt) – [System] (Hệ thống) – [About device] (Giới thiệu về thiết bị)
 3. Tên mẫu máy và phiên bản phần mềm lần lượt xuất hiện trong mục [Model & hardware] (Mẫu máy & phần cứng) và [Build number] (Số hiệu bản dựng).

Trước khi nâng cấp

 • Đảm bảo đã kết nối với mạng trong khi cập nhật.
 • Sau khi cập nhật, firmware không thể trở về phiên bản trước đó.
 • Sau khi cập nhật, cài đặt của “Wireless playback quality” (Chất lượng phát lại qua mạng không dây) trong chức năng Bluetooth có thể sẽ được khôi phục về giá trị ban đầu (LDAC-Connection pref.)
 • Vui lòng chuyển tất cả dữ liệu từ thiết bị vào máy tính vì dữ liệu còn lại trên thiết bị có thể sẽ mất sau khi cập nhật.
 • Chúng tôi không đảm bảo dữ liệu và nhạc của bạn sẽ không bị ảnh hưởng hoặc bị xóa khi thực hiện việc cập nhật này.
 • Khi cập nhật, thiết bị cần có bộ nhớ trống khoảng 2GB. Hãy đảm bảo bạn có đủ dung lượng trống.
 • Nếu không có đủ dung lượng trống trong bộ nhớ flash tích hợp, hãy chuyển tất cả dữ liệu không cần thiết trở vào máy tính để làm tăng dung lượng trống.
 • Đảm bảo mức pin của máy nghe nhạc Walkman từ 60% trở lên và máy đang ở trạng thái sạc.
 • Trong khi cài đặt tập tin này, hãy đảm bảo bạn đã đăng nhập với tư cách Quản trị viên hoặc với tư cách người dùng có quyền Quản trị viên.
 • Người dùng sẽ chịu phí truyền tín hiệu.

Thông báo quan trọng

Dành cho khách hàng sử dụng Music Center for PC

 • Để cải thiện tính ổn định của kết nối, vui lòng cập nhật cả phần mềm Music Center for PC và thiết bị Walkman lên phiên bản mới nhất.
 • Nếu phần mềm Music Center for PC hoặc thiết bị Walkman KHÔNG được cập nhật lên phiên bản mới nhất thì cả hai sẽ không thể kết nối với nhau.

Nếu máy nghe nhạc Walkman không được đặt đúng ngày & giờ, thông báo cập nhật có thể sẽ không xuất hiện. Do đó, vui lòng đảm bảo đặt đúng ngày & giờ. Nếu không, hãy đặt ngày & giờ theo cách thủ công.

Cách điều chỉnh ngày & giờ

 1. Vuốt màn hình Home lên trên.
 2. Chạm vào biểu tượng [Clock] (Đồng hồ), ngày & giờ hiện tại sẽ xuất hiện.
  • Nếu ngày & giờ được đặt đúng, máy nghe nhạc Walkman sẽ hiển thị thông báo cập nhật. Nếu không, vui lòng đặt đúng ngày & giờ theo các bước sau đây.
 3. Chạm vào "" (nút Home trên Thanh điều hướng) ở phía dưới cùng của màn hình để quay lại màn hình Home.
 4. Vuốt màn hình Home lên trên.
 5. Chạm vào các mục menu theo thứ tự sau.
  [Settings] (Cài đặt) – [System] (Hệ thống) – [Date & time] (Ngày & giờ)
 6. Nếu [Automatic date & time] (Ngày & giờ tự động) đang ON (BẬT), hãy nhấp vào [Automatic date & time] (Ngày & giờ tự động). Sau đó [Set date] (Đặt ngày) và [Set time] (Đặt giờ) khi mục [Automatic date & time] (Ngày & giờ tự động) xuất hiện.
 7. Nhấp vào [Set date] (Đặt ngày) và cài đặt ngày đúng, nếu ngày trên thiết bị đang hiển thị sai. Sau đó, nhấp vào [OK] để quay lại màn hình [Date & time] (Ngày & giờ).
 8. Nhấp vào [Set time] (Đặt giờ) và cài đặt giờ đúng, nếu giờ trên thiết bị đang hiển thị sai. Sau đó, nhấp vào [OK] để quay lại màn hình [Date & time] (Ngày & giờ).
 9. Nhấp vào [Automatic date & time] (Ngày & giờ tự động) để chuyển thành ON (BẬT).

Tải xuống và Cài đặt

Bạn có thể nâng cấp bằng một trong các phương pháp sau đây.

 • Cập nhật qua Wi-Fi (LAN không dây)
 • Cập nhật bằng cách sử dụng Music Center for PC

Bước 1: Cài đặt bản cập nhật

(1) Cập nhật qua Wi-Fi (LAN không dây).

Bằng cách kết nối với Internet qua Wi-Fi, bạn có thể tải về phiên bản phần mềm mới nhất dành cho máy nghe nhạc Walkman và cập nhật.
Nếu phiên bản phần mềm mới nhất được phát hành, thông báo cài đặt sẽ hiển thị khi máy nghe nhạc Walkman kết nối với Wi-Fi.

 1. Kết nối máy nghe nhạc Walkman với nguồn điện.
 2. Bật chức năng Wi-Fi để kết nối máy nghe nhạc Walkman và internet.
 3. Vuốt màn hình Home lên trên.
 4. Chạm vào [Settings] (Cài đặt) – [System] (Hệ thống) – [Advanced] (Nâng cao) – [System updates] (Cập nhật hệ thống).
 5. Cẩn thận xác nhận thông báo và làm theo các hướng dẫn trên màn hình.

Lưu ý:
Trong khi cập nhật phần mềm, bạn có thể phải cấp quyền để truy cập bộ lưu trữ. Nếu có, vui lòng cấp quyền truy cập bộ lưu trữ.

(2) Cập nhật bằng Music Center for PC

“Music Center for PC” là một ứng dụng máy tính quản lý các nội dung có thể dùng cho máy nghe nhạc Walkman.
Khi khởi động, “Music Center for PC” sẽ kết nối với máy chủ cập nhật qua internet và tự động kiểm tra để đảm bảo máy nghe nhạc Walkman có thông tin cập nhật.

 1. Tắt chức năng Wi-Fi để ngắt kết nối máy nghe nhạc Walkman và internet.
 2. Khởi động “Music Center for PC” trên máy tính.
 3. Kết nối máy nghe nhạc Walkman với máy tính.
 4. Dòng chữ “Use USB for” (Sử dụng USB để) xuất hiện trên màn hình máy nghe nhạc WALKMAN. Chạm vào “File Transfer” (Truyền tập tin) trên màn hình hiển thị “Use USB for” (Sử dụng USB để) rồi chạm “OK”.
 5. Thông báo cập nhật sẽ hiển thị trên màn hình máy tính. Cẩn thận xác nhận thông báo và làm theo các hướng dẫn trên màn hình.

Lưu ý:
Nếu cần, hãy bật chức năng Wi-Fi để kết nối máy nghe nhạc Walkman với internet.

Bước 2: Kiểm tra xem quá trình cập nhật đã thành công chưa

Sau khi cập nhật, hãy xác nhận phiên bản mới đã được cài đặt thành công bằng cách làm theo các bước sau đây.

 1. Vuốt màn hình Home của máy nghe nhạc Walkman lên trên.
 2. Chạm vào [Settings] (Cài đặt) – [System] (Hệ thống) – [About device] (Giới thiệu về thiết bị) và phiên bản phần mềm sẽ hiển thị trong mục [Build number] (Số hiệu bản dựng).
 3. Nếu [Build number] (Số hiệu bản dựng) là “2.01.00” thì quá trình cập nhật đã thành công.