Mẫu máy áp dụng

Thông tin này dành cho các model sau:
 • HAP-Z1ES
 • HAP-S1

Thông tin bản tải xuống này

HAP Music Transfer là một ứng dụng chuyển những tập tin nhạc đã lưu trên máy tính sang thiết bị HDD AUDIO PLAYER.

Các tính năng của ứng dụng này như sau:

Phiên bản 1.3.2 của ứng dụng thêm hỗ trợ cho hệ điều hành macOS® 10.15 (Catalina) và tiếp tục hỗ trợ cho Mac OS X 10.9 (Maverick) trở lên.

Những lợi ích được cung cấp từ bản cập nhật trước bao gồm:

 • Chọn nhiều thư mục và chuyển hàng loạt
  Bạn có thể chọn nhiều thư mục nhạc đã lưu trên máy tính, và chuyển chúng cùng lúc sang thiết bị HDD AUDIO PLAYER. Bạn có thể chọn lên đến 100 thư mục.
 • Hỗ trợ chuyển nhiều đinh dạng tập tin khác nhau
  Ngoài ra, để sử dụng rộng rãi các định dạng tập tin (chẳng hạn như MP3), HAP Music Transfer cho phép bạn chuyển những tập tin không nén (non-compressed) và những tập tin âm thanh có độ phân giải cao (High-Resolution Audio) như những tập tin định dạng 192 kHz/24 bit và DSD (Direct Stream Digital).
 • Thiết lập tự động chuyển nhạc
  Bạn có thể thiết lập tính năng tự động chuyển nhạc sang ON để bật tính năng tự động chuyển nhạc. Nếu bạn thiết lập tính năng tự động, nó sẽ tự động chuyển các tập tin nhạc sang thiết bị HDD AUDIO PLAYER khi những tập tin nhạc mới nhất được thêm vào thư mục được chỉ định trên máy tính của bạn. Bạn cũng có thể bật tính năng chuyển nhạc thủ công bất cứ khi nào bạn muốn.
 • Chuyển một loạt các định dạng tập tin
  Để sử dụng rộng rãi những tập tin định dạng như MP3, HAP Music Transfer cho phép bạn huyển những tập tin không nén (non-compressed) và những tập tin âm thanh có độ phân giải cao (High-Resolution Audio) như những tập tin định dạng 192 kHz/24 bit và Direct Stream Digital (DSD).
 • Chọn nhiều thư mục và chuyển giao hàng loạt
  Bạn có thể chọn nhiều thư mục nhạc đã lưu trên máy tính, và chuyển chúng cùng lúc sang thiết bị HDD AUDIO PLAYER. Bạn có thể chọn lên đến 100 thư mục.
 • Tự động chuyển các tập tin
  Nếu bạn cài đặt tính năng tự động chuyển nhạc, nó tự động chuyển các tập tin nhạc sang thiết bị HDD Audio Player khi những tập tin nhạc mới nhất được thêm vào thư mục được chỉ định trên máy tính của bạn. Bạn cũng có thể bật tính năng chuyển nhạc thủ công bất cứ khi nào bạn muốn.
 • Bổ sung thêm tính năng từ phiên bản.1.1.0
  Thiết bị có thể tìm kiếm bằng cách sử dụng một địa chỉ IP.

Thông tin tập tin

Tên tập tin

 • HAPMusicTransfer_13209290.pkg

Phiên bản tập tin

 • 1.3.2

Dung lượng tập tin

 • 1,33MB (1.401.598 byte)

Ngày phát hành

 • 12-11-2019

Yêu cầu hệ thống

Hệ điều hành

 • OS X 10.9, 10.10 ,10.11, macOS 10.12, 10.13, 10.14, 10.15
  Lưu ý: Hỗ trợ các mẫu máy sử dụng CPU Intel, 64 bit.

Độ phân giải màn hình: 1,024 x 768 điểm ảnh hoặc cao hơn

Lưu ý:

 • Chúng tôi không đảm bảo hoạt động với tất cả hệ điều hành ngay cả khi chúng đáp ứng được những yêu cầu hệ thống bên trên. Những hệ điều hành sau đây không được hỗ trợ:
  • Máy tính hoặc hệ điều hành tự lắp ráp theo yêu cầu cá nhân
  • Đã nâng cấp hệ điều hành
  • Môi trường Multi-boot
  • Môi trường Multi-monitor

Cài đặt

Chi tiết

Hướng dẫn Tải xuống và Cài đặt

 1. Hãy đọc thông báo miễn trừ trách nhiệm và đồng ý với các điều khoản và điều kiện bằng cách nhấp vào hộp kiểm trên trang này. Sau đó, nhấp vào Download (Tải xuống).
 2. Tập tin cài đặt sẽ được lưu vào thư mục mà bạn đã chọn làm thư mục đích trong phần cài đặt của trình duyệt. Nếu không, tập tin cài đặt sẽ được lưu vào thư mục mặc định Downloads (Tải xuống).
 3. Nhấp đúp vào tập tin cài đặt HAPMusicTransfer_13209290.pkg được lưu trong máy tính của bạn. Gói cài đặt sẽ được mở.
 4. Màn hình cài đặt Welcome to the HAP Music Transfer (Chào mừng đến với HAP Music Transfer) xuất hiện. Nhấp vào Continue (Tiếp tục).
 5. Màn hình Software License Agreement (Thỏa thuận cấp phép phần mềm) xuất hiện. Sau khi bạn xác nhận bản thỏa thuận, nhấp vào Continue (Tiếp tục).
 6. Khi bạn chấp nhận bản thỏa thuận, nhấp vào Agree (Đồng ý).
 7. Màn hình Select a Destination (Chọn vị trí cài đặt) xuất hiện. Chọn một ổ đĩa và nhấp vào Continue (Tiếp tục).
 8. Xác định loại cài đặt.
  Đối với loại cài đặt chuẩn, ổ đĩa trong sẽ được chọn tự động. Nếu bạn muốn cài đặt vào ổ đĩa khác, hãy nhấp vào Change install location... (Đổi vị trí cài đặt....).
  Sau khi chọn vị trí, nhấp vào Install (Cài đặt).
 9. Khi được yêu cầu mật khẩu đăng nhập, hãy nhập mật khẩu của bạn và nhấp vào Install Software (Cài đặt phần mềm).
 10. Màn hình Installing HAP Music Transfer (Cài đặt HAP Music Transfer) xuất hiện và quá trình cài đặt bắt đầu.
 11. Sau khi cài đặt xong, màn hình The installation was completed successfully. (Quá trình cài đặt đã hoàn tất thành công.) sẽ xuất hiện. Nhấp vào Close (Đóng) để thoát chương trình cài đặt.

Khởi động HAP Music Transfer

Bạn có thể khởi động HAP Music Transfer theo hai cách dưới đây:

 • Nhấp vào biểu tượng HAP Music Transfer trong thư mục Applications (Ứng dụng).

Lưu ý:

 • Nếu màn hình HAP Music Transfer không xuất hiện, hãy nhấp vào biểu tượng dưới thanh tác vụ (Dock).
 • Sau khi ứng dụng khởi chạy, khi hộp thoại sau đây xuất hiện, nhấp vào nút [OK].


  Nếu bạn nhấp vào nút [Don’t Allow] (Không cho phép), bạn sẽ không thể truyền các tập tin nhạc được.
  Sau đó, chọn [System Preferences] (Tùy chọn hệ thống) → [Security & Privacy] (Riêng tư & Bảo mật) → [Privacy] (Quyền riêng tư) → [Files & Folders] (Tập tin & Thư mục) và đánh dấu chọn “Network Volumes” (Khối lượng mạng) của “HAP Music Transfer” ở bên phải.

Khắc phục sự cố

Không thể cài đặt HAP Music Transfer.

 • Hãy đảm bảo HAP Music Transfer tương thích với hệ điều hành của bạn. Kiểm tra các yêu cầu hệ thống và cài đặt HAP Music Transfer trên máy tính có cài đặt hệ điều hành tương thích.
 • Hãy đảm bảo có đủ bộ nhớ trống trong ổ đĩa cứng của máy tính. Nếu không, hãy xóa những tập tin không cần thiết trên máy tính.

HAP Music Transfer không khởi động. Hoặc cửa sổ HAP Music Transfer không hiển thị đúng.

 • Máy tính của bạn có thể không hoạt động bình thường. Hãy chạy một phần mềm khác để kiểm tra xem máy tính có hoạt động bình thường không.
 • Máy tính của bạn có thể không hoạt động bình thường. Hãy khởi động lại máy tính.
 • HAP Music Transfer có thể không được cài đặt đúng. Gỡ cài đặt HAP Music Transfer, sau đó cài đặt lại.

ĐẦU PHÁT ÂM THANH HDD mong muốn không được hiển thị trong vùng chọn ĐẦU PHÁT ÂM THANH HDD.

 • Hãy kiểm tra cài đặt kết nối mạng.
 • Kiểm tra để đảm bảo ĐẦU PHÁT ÂM THANH HDD và máy tính được kết nối đến cùng một mạng.
 • ĐẦU PHÁT ÂM THANH HDD không bật. Bật nguồn hoặc cài đặt ĐẦU PHÁT ÂM THANH HDD ở chế độ Network Standby (Chế độ chờ mạng).
 • Nếu bạn đang sử dụng chức năng tường lửa của máy tính hoặc phần mềm tường lửa có sẵn trên thị trường trên máy tính của bạn thì HAP Music Transfer có thể không hoạt động đúng cách.
  • Nếu bạn đang sử dụng chức năng tường lửa của máy tính thì hãy cấu hình HAP Music Transfer là “trường hợp ngoại lệ”. Hãy tham khảo hướng dẫn sử dụng máy tính của bạn, tài liệu trợ giúp hệ điều hành hoặc trang web của nhà sản xuất máy tính để biết thêm thông tin.
  • Nếu bạn đang sử dụng phần mềm tường lửa có sẵn trên thị trường, hãy vô hiệu hóa phần mềm hoặc thêm HAP Music Transfer vào danh sách các chương trình được cho phép. Tham khảo tài liệu trợ giúp phần mềm tường lửa hoặc hướng dẫn sử dụng để biết thêm thông tin.
 • Nếu kết nối mạng bị gián đoạn trong khi HAP Music Transfer đang hoạt động thì hãy ngừng HAP Music Transfer một lần rồi khởi động lại ứng dụng.