Thông tin bản tải xuống này

Lợi ích và cải tiến

 • Cải thiện độ tin cậy

Yêu cầu hệ thống

Hệ điều hành

Phiên bản mới nhất của bản cập nhật này tương thích với các phiên bản Microsoft Windows thông dụng:

 • Windows 8.1 (64 bit)

QUAN TRỌNG: Các mẫu máy đã nâng cấp lên Windows 8.1 cũng là đối tượng của bản cập nhật này.

Thông tin tập tin

Tên tập tin

 • EP0000605016.exe

Phiên bản tập tin

 • 20.60.0.4

Dung lượng tập tin

 • 13,350,672 byte

Ngày phát hành

 • 24-04-2019

Tải xuống và Cài đặt

Trước khi nâng cấp

 • Thỉnh thoảng thông báo “Windows needs your permission to continue” (Windows cần bạn cấp quyền để tiếp tục) có thể xuất hiện trong hộp thoại User Account Control (Quản lý tài khoản người dùng). Trong trường hợp này, nhấp [Continue] (Tiếp tục) để tiếp tục và làm theo hướng dẫn.

Bước 1: Cài đặt bản cập nhật

Hãy đảm bảo đăng nhập bằng tài khoản Quản trị viên trên máy tính

 1. Tải tập tin EP0000******.exe về và lưu vào thư mục trên máy tính.
 2. Truy cập thư mục chứa tập tin đã tải về.
 3. Chạm kép (hoặc nhấp kép) vào tập tin EP0000******.exe.
 4. Làm theo hướng dẫn trên màn hình.
 5. Khởi động lại máy tính sau khi hoàn tất cài đặt.

Bước 2: Kiểm tra xem quá trình cập nhật đã thành công chưa

Sau khi cập nhật, hãy xác nhận phiên bản mới đã được cài đặt thành công.

 1. Mở Bảng điều khiển.
 2. Nhấp vào [Uninstall a Program] (Gỡ cài đặt chương trình).
 3. Màn hình [Programs and Features] (Chương trình và Tính năng) hiển thị. Kiểm tra phiên bản trong phần Bluetooth Driver (Trình điều khiển Bluetooth).

Nếu phiên bản hiển thị là "20.60.0.4" thì việc nâng cấp đã thành công.