Mẫu máy áp dụng

Thông tin này dành cho những mẫu được trang bị TPM của Infineon sau đây.

 • SVP11217PGB
 • SVP11217PGS
 • SVP11217PWB
 • SVP1121ZPGR
 • SVP1121ZPWR
 • SVP11229PGB
 • SVP13216PGB
 • SVP13217PHB
 • SVP13218PAB
 • SVP13218PGB
 • SVP13218PKB
 • SVP13218PWB
 • SVP13218PWS
 • SVP13219PGB
 • SVP13219PKB
 • SVP1321FPGB
 • SVP1321FPGS
 • SVP1321XPNB
 • SVP1321ZPGR
 • SVP1321ZPKR
 • SVP1321ZPWR
 • SVP13227PHB
 • SVP13229PGB
 • SVP13229PGS
 • SVP13229PWB
 • SVP13229PWS
 • SVP1322FPGB
 • SVP1322XPKB

Thông tin bản tải xuống này

Lợi ích và cải tiến

 • Giảm ảnh hưởng của các lỗ hổng trong Infineon TPM

QUAN TRỌNG:

 • Bản cập nhật này đòi hỏi cơ chế vận hành phức tạp. Phải làm theo chính xác từng bước, nếu không sẽ có thể không sử dụng được máy tính.
 • Quá trình cập nhật sẽ thất bại nếu xảy ra mất điện ngoài ý muốn trong khi cập nhật.
  Hãy kết nối với bộ chuyển đổi nguồn AC và không được tắt máy tính trong suốt quá trình cập nhật.

Chuẩn bị

Kiểm tra phiên bản firmware

Làm theo các bước sau đây để kiểm tra phiên bản firmware đã được cài sẵn của TPM:

 1. Nhấn và giữ phím [Windows] sau đó nhấn phím [R]. Hộp thoại “Run” (Chạy) sẽ mở ra.
 2. Trong hộp thoại “Run” (Chạy), nhập vào “tpm.msc” và chọn “OK”.
 3. Kiểm tra xem Manufacturer Name (Tên nhà sản xuất) có phải là "IFX" và Manufacturer Version (Phiên bản của nhà sản xuất) có phải là “4.31” hoặc “4.32” hay không.

 4. Chỉ những mẫu máy ở các phiên bản kể trên mới là đối tượng của bản cập nhật này.

Thông tin tập tin

Tên tập tin

 • EP0000605011.exe

Phiên bản tập tin

 • 4.34

Dung lượng tập tin

 • 7,116,768 byte

Ngày phát hành

 • 02-08-2018

Yêu cầu hệ thống

Hệ điều hành

Phiên bản mới nhất của bản cập nhật này tương thích với các phiên bản Microsoft Windows thông dụng:

 • Windows 8.1 (64 bit)
QUAN TRỌNG: Các mẫu máy đã nâng cấp lên Windows 8.1 cũng là đối tượng của bản cập nhật này.

Tải xuống

Thông báo quan trọng

 • Khi bạn thực hiện cập nhật, TPM phải được kích hoạt.
  Nếu bạn không sử dụng TPM ngay lúc này, hãy cập nhật nó khi bạn sử dụng.
 • Khi bạn thực hiện cập nhật, bạn phải có đặc quyền của quản trị viên.
 • Sao lưu dữ liệu của bạn.
 • Khi cập nhật firmware TPM, dữ liệu có trong TPM sẽ bị mất.
 • Nếu bạn đang dùng bất kỳ ứng dụng nào có sử dụng TPM, hãy làm theo các hướng dẫn của ứng dụng.
 • Nếu bạn đang dùng Thẻ thông minh ảo với TPM thì thông tin của Thẻ thông minh ảo sẽ bị mất.

Trước khi nâng cấp

 • Thoát tất cả các ứng dụng khác.
 • Kết nối với bộ chuyển đổi nguồn AC.
 • Tạm ngừng hoặc tắt BitLocker.

Thông tin

Cách tạm ngừng hoặc tắt BitLocker
Chọn “Suspend protection” (Tạm ngừng chế độ bảo vệ) hoặc “Turn off BitLocker” (Tắt BitLocker) từ Manage BitLocker (Quản lý BitLocker).
Làm theo các bước sau đây để hiển thị màn hình quản lý bitlocker.
 • Settings (Cài đặt) -> Nhập “Manage BitLocker” (Quản lý BitLocker) vào trường tìm kiếm.
 • File Explorer -> This PC (Máy tính này) -> Nhấp chuột phải vào ổ đĩa Local Disk (C:) và chọn Manage BitLocker (Quản lý BitLocker).
Khi bạn khởi động lại hệ thống, chế độ bảo vệ sẽ được tiếp tục.
Nếu hệ thống khởi động lại trước khi thực thi công cụ cập nhật, hãy tạm ngừng BitLocker lần nữa.
Cách xóa TPM
 1. Nhấn và giữ phím [Windows] sau đó nhấn phím [R]. Hộp thoại “Run” (Chạy) sẽ mở ra.
 2. Trong hộp thoại “Run” (Chạy), nhập vào “tpm.msc” và chọn “OK”.
 3. Chọn “Clear TPM” (Xóa TPM).
 4. Hệ thống sẽ khởi động lại và hiển thị thông báo “TPM configuration change was required to State : Clear” (Thay đổi cấu hình TPM được yêu cầu chuyển sang trạng thái: Xóa).
  Chọn “Execute” (Thực thi).

Cài đặt

Bước 1: Cài đặt bản cập nhật

 1. Tải tập tin EP0000******.exe về và lưu vào thư mục trên máy tính.
 2. Thực thi tập tin EP0000******.exe. Chọn thư mục đích đến để giải nén.
 3. Xác nhận đã kết nối với bộ chuyển đổi nguồn AC và đã tạm ngừng hoặc tắt BitLocker.
 4. Thực thi tập tin “IFXTPMUpdate_TPM12_r0103.exe” có trong thư mục đã giải nén.
 5. Nếu hộp thoại User Account Control (Kiểm soát tài khoản người dùng) xuất hiện, chọn “Yes” (Có).
 6. Chọn hộp kiểm “Accept the terms of this license agreement” (Chấp nhận các điều khoản của thỏa thuận cấp phép này) và chọn “Next” (Tiếp theo).
 7. Khi đã đáp ứng mọi điều kiện, bạn có thể chọn “Next” (Tiếp theo).
  Chọn “Next” (Tiếp theo).

  Lưu ý: Mẫu lỗi
  A) TPM không phải là đối tượng của bản cập nhật.
  Không cần phải cập nhật.

  B) Bộ chuyển đổi nguồn AC không được kết nối.
  Kết nối với bộ chuyển đổi nguồn AC và chọn “Refresh” (Làm mới)

  C) BitLocker vẫn đang được bật.
  Tạm ngừng hoặc tắt BitLocker và chọn “Refresh” (Làm mới).

  D) TPM đã được cập nhật từ trước.
  Không cần phải cập nhật.

  E) Cần nhập vào mật khẩu người sở hữu.
  Nếu biết, xin hãy nhập vào mật khẩu người sở hữu.
  Nếu bạn có tập tin chứa mật khẩu người sở hữu, hãy xác định tập tin mật khẩu đó.
  Nếu cả hai thao tác đều không khả dụng, bạn cần phải xóa TPM. Để thoát khỏi công cụ, chọn “Cancel” (Hủy).
  Để xóa TPM, hãy xem phần “Cách xóa TPM”
  Tiếp tục từ bước 3.

 8. Chọn “Update” (Cập nhật).
  QUAN TRỌNG:
  Không được tạm ngừng chế độ ngủ đông, khởi động lại hoặc tắt hệ thống.

 9. Chờ cho đến khi quá trình cập nhật hoàn tất.
 10. Khi bạn thấy màn hình này thì tức là quá trình cập nhật đã hoàn tất.
  Chọn hộp kiểm “Restart computer” (Khởi động lại máy tính) và chọn “Close” (Đóng).
  Hệ thống sẽ khởi động lại.

Bước 2: Kiểm tra xem quá trình cập nhật đã thành công chưa

Sau khi cập nhật, hãy kiểm tra xem phiên bản mới đã được cài đặt thành công hay chưa bằng cách làm theo các bước trong phần [Check the firmware version] (Kiểm tra phiên bản firmware).
Nếu Manufacturer version (Phiên bản nhà sản xuất) hiển thị là “4.34” thì việc nâng cấp đã thành công.