Thông tin này dành cho các mẫu máy sau đây:

 • NW-A25
 • NW-A35
 • NW-A35H
 • NW-A36HN
 • NW-A45
 • NW-A45HN
 • NW-A46HN
 • NW-A47
 • NW-A55
 • NW-A55HN
 • NW-A56HN
 • NW-A57
 • NW-E393
 • NW-E394
 • NW-E395
 • NW-WM1A
 • NW-WM1Z
 • NW-WS413
 • NW-WS414
 • NW-WS623
 • NW-WS625
 • NW-ZX100
 • NW-ZX2
 • NW-ZX300
 • NWZ-A15
 • NWZ-A17
 • NWZ-E383
 • NWZ-E384
 • NWZ-E385
 • NWZ-E584
 • NWZ-F805
 • NWZ-F806
 • NWZ-F886
 • NWZ-F887
 • NWZ-M504
 • NWZ-W273
 • NWZ-W273S
 • NWZ-W274S
 • NWZ-WH303
 • NWZ-WH505
 • NWZ-WS613
 • NWZ-WS615
 • NWZ-Z1050
 • NWZ-Z1060
 • NWZ-ZX1
 • WF-SP900

Thông tin bản tải xuống này

"Content Transfer for Mac” (Chuyển nội dung cho Mac) là một phần mềm dùng để chuyển nhạc, video, ảnh, podcast và danh sách phát một cách dễ dàng. Bạn có thể sử dụng chức năng "Drag & Drop” (Kéo & Thả) để chuyển các tập tin từ iTunes sang Walkman. Phần mềm sẽ tự động sắp xếp các tập tin vào thư mục phù hợp trên thiết bị.

 • Định dạng tập tin có thể chuyển
  Nhạc: .mp4, .3gp, .m4a, .oma, .wma, .mp3, .wav, .flac, .ape, .aiff và .aif
  Video: .mp4, .m4v và .wmv
  Ảnh: .jpg
 • Chức năng tự động chuyển

Lưu ý: Phần mềm “Content Transfer for Mac” hỗ trợ chuyển dữ liệu từ iTunes 11.0 trở lên

Thông tin tập tin

Tên tập tin

 • ContentTransfer.dmg

Phiên bản tập tin

 • Phiên bản 1.5 (1.5.0.04260)

Dung lượng tập tin

 • 10.3 MB (10,811,524 byte)

Ngày phát hành

 • 07-08-2018

Yêu cầu hệ thống

Hệ điều hành

 • OS X 10.10-10.11, macOS 10.12-10.13 (64bit)
  Lưu ý: 32bit không được hỗ trợ.
Các hệ thống sau đây không được hỗ trợ:
 • Hệ điều hành hoặc máy tính do người dùng tự xây dựng
 • Hệ điều hành được nâng cấp
 • Môi trường multi-boot (khởi động vào nhiều hệ điều hành khác nhau)
 • Môi trường multi-monitor (đa màn hình)

Cài đặt

Cài đặt bản cập nhật

Hãy đảm bảo đăng nhập bằng tài khoản Quản trị viên trên máy tính của bạn.

 1. Đọc và đồng ý với các điều khoản và điều kiện
 2. Tải tập tin xuống máy tính
 3. Thoát tất cả phần mềm đang chạy trên máy tính
 4. Nhấp đúp vào tập tin đã lưu và làm theo hướng dẫn trên màn hình
 5. Khi có thông báo cho biết quá trình nâng cấp đã hoàn tất, hãy nhấp vào [Close] (Đóng)

Sau khi quy trình cài đặt hoàn tất, phần mềm "Content Transfer for Mac" sẽ tự động khởi chạy.