Mẫu máy áp dụng

Thông tin này dành cho các mẫu máy sau đây:
 • QD-G128E
 • QD-G256E
 • QD-G32E
 • QD-G64E
 • QD-H16
 • QD-H16/T
 • QD-H32
 • QD-H32/T
 • QD-N32
 • QD-N64
 • QD-S32
 • QD-S32E
 • QD-S64
 • QD-S64E
 • QD-G128A
 • QD-G32A
 • QD-G64A
 • QD-M128
 • QD-M32
 • QD-M64

Thông tin bản tải xuống này

Trình điều khiển thiết bị dành cho hệ điều hành Windows® hiện đã có sẵn cho khách hàng sử dụng Thẻ nhớ XQD. Trình điều khiển thiết bị XQD này phải được cài đặt trên máy tính sử dụng với Thẻ nhớ XQD thông qua Bộ điều hợp XQD ExpressCard.

Thông tin tập tin

Tên tập tin

 • Trình điều khiển thiết bị XQD dành cho Windows®

Phiên bản tập tin

 • 2.0.0

Dung lượng tập tin

 • 5.145.568 byte

Yêu cầu hệ thống

 • Windows 7 (32bit / 64bit) SP1 trở lên
 • Windows 8.1 (32bit / 64bit)
 • Windows 10 (32bit / 64bit)

Cài đặt

Chi tiết

Tải xuống tập tin cập nhật
Lưu tập tin XQD_Drv_Installer_win.zip vào màn hình desktop.

Cách giải nén tập tin đã tải xuống: 

 1. Nhấp chuột phải vào tập tin zip đã tải xuống XQD_Drv_Installer_win.zip.
 2. Nhấp Extract All (Giải nén tất cả).
 3. Trong cửa sổ Extract Compressed (Zipped) Folders (Giải nén các thư mục nén) mở ra, nhấp Extract (Giải nén).
  Lúc này, thư mục XQD_Drv_Installer_win sẽ mở ra trên màn hình desktop máy tính của bạn.

Quy trình cài đặt

 1. Sau khi giải nén tập tin đã tải xuống, XQD_Drv_Installer_win_v200.exe sẽ được liệt kê trong thư mục XQD_Drv_Installer_win.
 2. Nhấp vào tập tin và bắt đầu cài đặt tùy theo thông báo trên cửa sổ trình cài đặt.
 3. Sau khi cài đặt xong, nhấp vào nút Restart (Khởi động lại) nếu cửa sổ trình cài đặt yêu cầu.
 4. Lắp thẻ nhớ XQD vào khe cắm ExpressCard trên máy tính. Thẻ nhớ XQD sẽ được nhận dạng như là ổ di động.