Mẫu máy áp dụng

Thông tin này dành cho các mẫu máy sau đây:
 • QD-G128E
 • QD-G256E
 • QD-G32E
 • QD-G64E
 • QD-H16
 • QD-H16/T
 • QD-H32
 • QD-H32/T
 • QD-N32
 • QD-N64
 • QD-S32
 • QD-S32E
 • QD-S64
 • QD-S64E
 • QD-G128A
 • QD-G32A
 • QD-G64A
 • QD-M128
 • QD-M32
 • QD-M64

Thông tin bản tải xuống này

Trình điều khiển thiết bị dành cho hệ điều hành Macintosh® hiện đã có sẵn cho khách hàng sử dụng Thẻ nhớ XQD. Trình điều khiển thiết bị XQD này phải được cài đặt trên máy tính sử dụng với Thẻ nhớ XQD thông qua Bộ điều hợp XQD ExpressCard. 

Thông tin tập tin

Tên tập tin

 • Trình điều khiển thiết bị XQD dành cho Macintosh

Phiên bản tập tin

 • 2.0.0

Dung lượng tập tin

 • 916.460 byte

Yêu cầu hệ thống

 • OS X El Capitan 10.11
 • macOS Sierra 10.12
 • macOS High Sierra 10.13

Cài đặt

Chi tiết

Tải xuống tập tin cập nhật
Lưu tập tin XQD_Drv_Installer_mac.zip vào màn hình desktop.

Cách giải nén tập tin đã tải xuống: 

 1. Nhấp đúp vào tập tin đã lưu XQD_Drv_Installer_mac.zip.
 2. Thư mục XQD_Drv_Installer_mac được tạo trên màn hình desktop.
 3. Lúc này, thư mục XQD_Drv_Installer_mac đã giải nén sẽ xuất hiện trên màn hình desktop máy tính của bạn.

Quy trình cài đặt

 1. Sau khi giải nén tập tin đã tải xuống, XQD_Drv_Installer_mac_v200.dmg sẽ được liệt kê trong thư mục XQD_Drv_Installer_mac.
 2. Nhấp vào tập tin và bắt đầu cài đặt tùy theo thông báo trên cửa sổ trình cài đặt.
 3. Sau khi cài đặt xong, nhấp vào nút Restart (Khởi động lại) nếu cửa sổ trình cài đặt yêu cầu
 4. Lắp thẻ nhớ XQD vào khe cắm ExpressCard trên máy tính. Thẻ nhớ XQD sẽ được nhận dạng như là ổ di động.