CHỜ - Đọc phần Tập tin bắt buộc trước khi tải xuống tập tin này.

Tải xuống bắt buộc

Trừ khi được thông báo khác, phải cài đặt tập tin được liệt kê dưới đây TRƯỚC Bản cập nhật Phần mềm Hệ thống (Firmware) RM-LVR3 Phiên bản 2.01 (máy Mac) để tập tin hoạt động đúng cách. Nếu có nhiều tập tin bắt buộc được liệt kê, hãy cài đặt chúng theo thứ tự trình bày trên trang này.

Mẫu máy áp dụng

Thông tin này dành cho các loại máy sau đây:

 • RM-LVR3

Thông tin bản tải xuống này

Các lợi ích và cải tiến so với bản cập nhật gần đây nhất

 • Cải thiện độ ổn định tổng thể của thiết bị

Các lợi ích và điểm cải tiến trước đây

 • Đã thêm các tính năng Chế độ chia sẻ vào Cài đặt Điều khiển cảm ứng từ xa

Thông tin tập tin

Tên tập tin

 • Bản cập nhật Phần mềm Hệ thống (Firmware) RM-LVR3 Phiên bản 2.01 (máy Mac)

Phiên bản tập tin

 • 2.01

Dung lượng tập tin

 • 112.3 MB (112.281.376 byte)

Ngày phát hành

 • 31/01/2018

Chuẩn bị

Kiểm tra phiên bản phần mềm hệ thống

Làm theo các hướng dẫn bên dưới để kiểm tra phiên bản phần mềm hệ thống. Nếu phiên bản phần mềm hệ thống là Ver.2.01 (Phiên bản 2.01) thì không cần phải cập nhật.

 1. Nhấn nút MENU để chọn [Remote control setting] (Cài đặt Điều khiển cảm ứng từ xa), rồi nhấn nút REC/ENTER.
 2. Vui lòng chọn [Ver]. (Phiên bản) rồi nhấn nút REC/ENTER. Phiên bản phần mềm hệ thống sẽ hiển thị.

Yêu cầu hệ thống

Hệ điều hành

Phiên bản mới nhất của bản cập nhật phần mềm hệ thống tương thích với các phiên bản Macintosh sau đây:

 • Mac OS X v.10.10 – 10.11 / macOS 10.12 - 10.13*

  *Quan trọng:
  Đối với macOS 10.13 - 10.15, hãy đảm bảo "DriverLoader_1015" đã được cài đặt trước khi cập nhật phần mềm.

  Quan trọng:
  Đối với macOS 11, hãy đảm bảo "System Software Update Helper" đã được cài đặt trước khi cập nhật phần mềm.

Phần cứng máy tính

Phiên bản mới nhất của bản cập nhật phần mềm hệ thống tương thích với phần cứng sau đây:

 • Dung lượng ổ cứng: 600 MB trở lên
 • RAM: 512 MB trở lên

Phần cứng khác

 • Nguồn điện cho thiết bị. Thiết bị đã được sạc đầy.
  Lưu ý: Chỉ có thể tiến hành cập nhật khi mức pin còn lại là (4 vạch) trở lên. Bạn nên sử dụng pin đã sạc đầy.
 • Giá gắn và cáp USB đi kèm với thiết bị.
  Lưu ý: Chức năng cập nhật có thể không hoạt động đúng với những cáp USB khác.

Tải xuống

Thông báo quan trọng

 • Khi tiến hành bản cập nhật phần mềm hệ thống, hãy sử dụng thiết bị đã được sạc đầy.
 • Vui lòng không tắt nguồn khi đang cập nhật; nếu không, thiết bị có thể bị hỏng do tắt nguồn đột ngột.
 • Ngăn máy tính chuyển sang chế độ Ngủ.

Cách tải xuống Trình cập nhật:

 1. Hãy đảm bảo bạn đã đăng nhập bằng tài khoản người dùng có quyền quản trị.
 2. Sau khi đọc xong thông báo miễn trừ trách nhiệm, hãy bấm vào Download (Tải xuống).
 3. Tập tin [Update_RMLVR3V201.dmg] sẽ bắt đầu được tải xuống.
 4. Hãy lưu tập tin vào màn hình desktop của máy tính (khuyến nghị).

Cài đặt

Bước 1: Khởi động Trình cập nhật

 1. Đóng tất cả chương trình hiện đang chạy trên máy tính.
 2. Bấm đúp vào tập tin [Update_RMLVR3V201.dmg] mà bạn đã tải xuống. Không kết nối thiết bị vào thời điểm này.
 3. [Update_RMLVR3V201] được mở rộng.
 4. Bấm đúp vào biểu tượng.
 5. Để tải phần mở rộng kernel, thông báo sẽ nhắc bạn cho phép ứng dụng này thực hiện thay đổi. Nhập mật khẩu cho tài khoản quản trị. 6. Trình cập nhật phần mềm hệ thống sẽ khởi động. 7. Kết nối thiết bị với máy tính.
  1. Kết nối thiết bị với máy tính bằng giá gắn và cáp USB kèm theo.

   USB Mode (Chế độ USB) sẽ hiển thị trên màn hình LCD của thiết bị.

   Nếu máy tính không tìm được thiết bị, thông báo "Could not find the device for this update." (Không tìm thấy thiết bị cho bản cập nhật này.) sẽ hiển thị trên màn hình máy tính. Nếu vậy, hãy thử làm theo các bước sau đây.
   • Ngắt kết nối cáp USB rồi kết nối lại.
   • Nếu máy tính có nhiều cổng USB, hãy thử với cổng USB khác.
  2. Sau khi xác nhận điều trên, bấm Next (Tiếp theo) trên Trình cập nhật phần mềm hệ thống.
   Màn hình máy tính

   Màn hình LCD của thiết bị

   Lưu ý: Từ thời điểm này trở đi, tuyệt đối không tắt thiết bị cho đến khi quá trình cập nhật phần mềm hệ thống hoàn tất.
 8. Kiểm tra xem có cần cập nhật hay không
  1. Sau khi xác nhận màn hình ở các bước trên, bấm Next (Tiếp theo). Phiên bản hiện tại và phiên bản sau khi nâng cấp hiện ra ở phần dưới bên trái của màn hình.
   Cần cập nhật

   Lưu ý: Nếu Current version (Phiên bản hiện tại) là Ver.2.01 (Phiên bản 2.01) thì không cần phải cập nhật. Tùy theo thông báo, hãy dừng kết nối USB và bấm Finish (Kết thúc).
 9. Thiết bị tự động thiết lập lại
  Xuất hiện màn hình dưới đây. 
  Lưu ý: Biểu tượng Đang tải có thể không hiện ra tùy thuộc vào phiên bản hệ điều hành mà bạn đang sử dụng.
 10. Bắt đầu cập nhật
  Sau khi tự động thiết lập lại, màn hình sau đây hiện ra và quá trình cập nhật bắt đầu. Thanh tiến trình sẽ xuất hiện trong khi cập nhật (khoảng 8 phút).
  Lưu ý: Tuyệt đối không tắt thiết bị hoặc ngắt kết nối cáp USB trong khi cập nhật.
 11. Hoàn tất quá trình cập nhật
  Màn hình dưới đây sẽ hiển thị khi cập nhật xong. Thiết bị sẽ tự động khởi động lại. Quá trình này có thể mất vài phút. Vui lòng chờ đến khi màn hình LCD hiển thị cùng một màn hình đã xuất hiện trước khi khởi động bản cập nhật phần mềm. Khi màn hình xuất hiện, nhấn nút [Finish] (Kết thúc) và ngắt kết nối cáp USB.

Bước 2: Xác nhận phiên bản phần mềm hệ thống của thiết bị là Ver.2.01 (Phiên bản 2.01).

 1. Nhấn nút MENU để chọn [Remote control setting] (Cài đặt Điều khiển cảm ứng từ xa), rồi nhấn nút REC/ENTER.
 2. Vui lòng chọn [Ver]. (Phiên bản) rồi nhấn nút REC/ENTER. Phiên bản phần mềm hệ thống sẽ hiển thị.