CHỜ - Đọc phần Tập tin bắt buộc trước khi tải xuống tập tin này.

Tải xuống bắt buộc

Trừ khi được thông báo khác, phải cài đặt tập tin được liệt kê dưới đây TRƯỚC Bản cập nhật Phần mềm Hệ thống (Firmware) HDR-AS50 Phiên bản 1.01 (máy Mac) để tập tin hoạt động đúng cách. Nếu có nhiều tập tin bắt buộc được liệt kê, hãy cài đặt chúng theo thứ tự trình bày trên trang này.

Mẫu máy áp dụng

Thông tin này dành cho các loại máy sau đây:

 • HDR-AS50

Thông tin bản tải xuống này

Các lợi ích và điểm cải tiến

 • Android 8 hỗ trợ chức năng Bật nguồn từ xa bằng cách sử dụng PlayMemories Mobile
 • Cải thiện độ ổn định tổng thể của máy ảnh

Thông tin tập tin

Tên tập tin

 • Bản cập nhật Phần mềm Hệ thống (Firmware) HDR-AS50 Phiên bản 1.01 (máy Mac)

Phiên bản tập tin

 • 1.01

Dung lượng tập tin

 • 216 MB (216.023.608 byte)

Ngày phát hành

 • 29/05/2018

Chuẩn bị

Kiểm tra phiên bản phần mềm hệ thống

Làm theo các hướng dẫn bên dưới để kiểm tra phiên bản phần mềm hệ thống. Nếu phiên bản phần mềm hệ thống là 1.01 thì không cần phải cập nhật.

Nhấn nút UP hoặc nút DOWN để chọn [MENU] - [SETUP] (THIẾT LẬP) - [Ver.] (Phiên bản), rồi nhấn nút REC/ENTER.

Yêu cầu hệ thống

Hệ điều hành

Phiên bản mới nhất của bản cập nhật phần mềm hệ thống tương thích với các phiên bản Macintosh sau đây:

 • Mac OS X v.10.10 - 10.11 / macOS 10.12 - 10.13*

  *Quan trọng:
  Đối với macOS 10.13, hãy đảm bảo "DriverLoader_1013" đã được cài đặt trước khi cập nhật phần mềm.

  Quan trọng:
  Đối với macmacOS 11 – 12, hãy đảm bảo "System Software Update Helper" đã được cài đặt trước khi cập nhật phần mềm.

Phần cứng máy tính

Phiên bản mới nhất của bản cập nhật phần mềm hệ thống tương thích với phần cứng sau:

 • Dung lượng ổ cứng: 600 MB trở lên
 • RAM: 512 MB trở lên

Phần cứng Khác

 • Nguồn điện dành cho thiết bị.
  Bộ pin sạc NP-BX1 đã được sạc đầy.
  Lưu ý: Quá trình cập nhật chỉ có thể được thực hiện khi mức pin là (ba vạch) trở lên. Bạn nên sử dụng pin đã sạc đầy. Tháo báng tay cầm dọc trước khi cập nhật phần mềm hệ thống.
 • Cáp USB kèm theo thiết bị
  Lưu ý: Chức năng cập nhật có thể không hoạt động đúng với những cáp USB khác.

Tải xuống

Thông báo quan trọng

 • Sử dụng bộ pin NP-BX1 đã được sạc đầy.
 • Không tháo pin khi đang cập nhật; vì việc mất điện đột ngột có thể khiến máy ảnh không hoạt động được.
 • Tháo thẻ nhớ khỏi máy ảnh trước khi bắt đầu quá trình cập nhật.
 • Ngăn máy tính chuyển sang chế độ Ngủ.
 • Không kết nối máy ảnh với bất kỳ thiết bị nào khác ngoài máy tính của bạn.

Cách tải xuống Trình cập nhật:

 1. Hãy đảm bảo bạn đã đăng nhập bằng tài khoản người dùng có quyền quản trị.
 2. Sau khi đọc xong thông báo miễn trừ trách nhiệm, hãy bấm vào Download (Tải xuống).
 3. Tập tin [Update_HDRAS50V101.dmg] sẽ bắt đầu được tải về.
 4. Hãy lưu tập tin vào màn hình desktop của máy tính (khuyến nghị).

Cài đặt

Bước 1: Khởi động Trình cập nhật

 1. Đóng tất cả chương trình hiện đang chạy trên máy tính.

 2. Bấm đúp vào tập tin [Update_HDRAS50V101.dmg] mà bạn đã tải xuống. Không kết nối máy ảnh vào thời điểm này.

 3. [Update_HDRAS50V101] được mở rộng.

 4. Bấm đúp vào biểu tượng.

 5. Để tải phần mở rộng kernel, thông báo sẽ nhắc bạn cho phép ứng dụng này thực hiện thay đổi. Nhập mật khẩu cho tài khoản quản trị.

 6. Trình cập nhật phần mềm hệ thống sẽ khởi động.

 7. Bật máy ảnh.

 8. Theo hướng dẫn trên cửa sổ Trình cập nhật phần mềm hệ thống, kết nối máy ảnh với máy tính bằng cáp USB đi kèm.

  Lưu ý: Nếu máy tính không tìm được máy ảnh, thông báo "Could not find the camera for this update." (Không tìm thấy máy ảnh cho bản cập nhật này.) sẽ xuất hiện trên màn hình máy tính. Hãy thử làm như sau:
  • Ngắt kết nối cáp USB rồi kết nối lại.
  • Nếu máy tính có nhiều cổng USB, hãy thử với cổng USB khác.

  Thỉnh thoảng khi bạn kết nối máy ảnh với máy tính bằng cáp USB, thông báo đề xuất bạn khởi động lại máy tính có thể xuất hiện trên màn hình máy tính.
  Trong trường hợp này, hãy tháo bộ pin hoặc bộ chuyển đổi AC khỏi máy ảnh, khởi động lại máy tính và làm theo quy trình từ bước "2. Khởi động Trình cập nhật phần mềm hệ thống".


 9. Sau khi xác nhận màn hình LCD của camera, hãy bấm Next (Tiếp theo). Phiên bản hiện tại và phiên bản sau khi cập nhật hiện ra ở phần dưới bên trái của màn hình.

  Lưu ý: Nếu phiên bản phần mềm hệ thống hiện tại là 1.01 trở lên, bạn không cần phải cập nhật. Trong trường hợp này, hãy dừng kết nối USB và bấm Finish (Kết thúc), tắt máy ảnh, tháo bộ pin và/hoặc bộ chuyển đổi AC, lắp lại pin hoặc kết nối lại bộ chuyển đổi AC và bật máy ảnh.

  Cần cập nhật


  Không cần cập nhật

 10. Sau khi xác nhận Current version là "Ver. 1.00", nhấn Next.

 11. Máy ảnh được thiết lập lại tự động.
  Xuất hiện màn hình dưới đây.

  Lưu ý: Biểu tượng Đang tải có thể không hiện ra tùy thuộc vào phiên bản hệ điều hành mà bạn đang sử dụng.

 12. Bắt đầu cập nhật
  Sau khi tự động thiết lập lại, màn hình sau đây hiện ra và quá trình cập nhật bắt đầu. Thanh tiến trình sẽ xuất hiện trong khi cập nhật (khoảng 15 phút).
  Lưu ý: Tuyệt đối không tắt máy ảnh hoặc ngắt kết nối cáp USB trong khi cập nhật.

 13. Hoàn tất quá trình cập nhật
  Màn hình dưới đây sẽ hiển thị khi cập nhật xong. Máy ảnh sẽ tự động khởi động lại. Quá trình này có thể mất vài phút. Vui lòng chờ đến khi màn hình LCD của máy ảnh hiển thị cùng một màn hình đã xuất hiện trước khi khởi động bản cập nhật phần mềm. Khi màn hình xuất hiện, nhấn nút [Finish] (Kết thúc) và ngắt kết nối cáp USB.

Bước 2: Xác nhận phiên bản phần mềm hệ thống của thiết bị là Ver.1.01 (Phiên bản 1.01).

Nhấn nút UP hoặc nút DOWN để chọn [MENU] - [SETUP] (THIẾT LẬP) - [Ver.] (Phiên bản), rồi nhấn nút REC/ENTER.