Thông tin bản tải xuống này

Lợi ích và cải tiến

 • Gỡ cài đặt chương trình "VAIO Improvement" (Cải tiến VAIO) với việc ngừng máy chủ thu thập dữ liệu do Sony vận hành.

Thông tin tập tin

Tên tập tin

 • EP0000605010.exe

Phiên bản tập tin

 • 1.0.0.03190

Dung lượng tập tin

 • 2,896,768 byte

Ngày phát hành

 • 28-05-2018

Yêu cầu hệ thống

Hệ điều hành

Phiên bản mới nhất của bản cập nhật này tương thích với các phiên bản Microsoft Windows thông dụng:

 • Windows 10 (32/64 bit)
 • Windows 8.1 (32/64 bit)
 • Windows 7 (32/64 bit)
LƯU Ý:
Các mẫu máy tính chạy hệ điều hành Windows 10 được nâng cấp lên từ Windows 8/8.1 (được cài đặt sẵn) cũng là đối tượng của chương trình này.

Tải xuống

Trước khi nâng cấp

 • Thỉnh thoảng thông báo “Windows needs your permission to continue” (Windows cần bạn cấp quyền để tiếp tục) có thể xuất hiện trong hộp thoại User Account Control (Quản lý tài khoản người dùng). Trong trường hợp này, nhấp [Continue] (Tiếp tục) để tiếp tục và làm theo hướng dẫn.

Cài đặt

Hãy đảm bảo đăng nhập bằng tài khoản Quản trị viên trên máy tính

 1. Tải tập tin EP0000******.exe về và lưu vào thư mục trên máy tính.
 2. Truy cập thư mục chứa tập tin đã tải về.
 3. Chạm kép (hoặc nhấp kép) vào tập tin EP0000******.exe.
LƯU Ý:
Sau khi gỡ cài đặt xong, bạn sẽ không còn thấy bất kỳ thông báo nào trên màn hình.