CHỜ - Đọc phần Tập tin bắt buộc trước khi tải xuống tập tin này.

Tải xuống bắt buộc

Trừ khi được thông báo khác, phải cài đặt tập tin được liệt kê dưới đây TRƯỚC Bản cập nhật Phần mềm Hệ thống (Firmware) DSC-RX0 Phiên bản 2.00 (máy Mac) để tập tin hoạt động đúng cách. Nếu có nhiều tập tin bắt buộc được liệt kê, hãy cài đặt chúng theo thứ tự trình bày trên trang này.

Mẫu máy áp dụng

Thông tin này dành cho các loại máy sau đây:

 • DSC-RX0

Thông tin bản tải xuống này

Các lợi ích và điểm cải tiến

 • Hỗ trợ "Camera Control Box" (Hộp điều khiển camera) (mẫu máy CCB-WD1) cho tính năng Wired Multi-View Shooting (Quay phim đa khung hình có dây)
 • Cải thiện tính năng Wireless Multi-View Shooting (Quay phim đa khung hình không dây) với Ứng dụng PlayMemories™ Mobile *1*2*3

  *1: Tùy theo thông số kỹ thuật của điểm truy cập, thiết bị di động được sử dụng và môi trường sóng radio, số lượng thiết bị có thể kết nối có thể khác nhau. Đã thử nghiệm kết nối thành công lên đến 50 thiết bị (dựa trên thử nghiệm của Sony)
  *2: Cần có Ứng dụng PlayMemories™ Mobile phiên bản 6.2
  *3: Sony khuyến nghị chỉ sử dụng kết nối Wi-Fi bảo mật

Thông tin tập tin

Tên tập tin

 • Bản cập nhật Phần mềm Hệ thống (Firmware) DSC-RX0 Phiên bản 2.00 (máy Mac)

Phiên bản tập tin

 • 2.00

Dung lượng tập tin

 • 158 MB (158.203.149 byte)

Ngày phát hành

 • 31/01/2018

Chuẩn bị

Kiểm tra phiên bản phần mềm hệ thống

Làm theo các hướng dẫn bên dưới để kiểm tra phiên bản phần mềm hệ thống. Nếu phiên bản phần mềm hệ thống là 2.00 thì không cần phải cập nhật.

 1. Chọn Menu > Setup subpage 5 (Trang thiết lập phụ 5) > Version (Phiên bản) trên máy ảnh.
 2. Phiên bản phần mềm hệ thống sẽ hiển thị như hình bên dưới.

Yêu cầu hệ thống

Hệ điều hành

Phiên bản mới nhất của bản cập nhật phần mềm hệ thống tương thích với các phiên bản Macintosh sau đây:

 • Mac OS X v.10.10 - 10.11 / macOS 10.12 - 10.13*

  *Quan trọng:
  Đối với macOS 10.13, hãy đảm bảo "DriverLoader_1013" đã được cài đặt trước khi cập nhật phần mềm.

Phần cứng máy tính

Phiên bản mới nhất của bản cập nhật phần mềm hệ thống tương thích với phần cứng sau:

 • Dung lượng ổ cứng: 600 MB trở lên
 • RAM: 512 MB trở lên

Phần cứng Khác

 • Nguồn điện dành cho thiết bị.
  Bộ pin sạc NP-BJ1 đã được sạc đầy.
  Lưu ý: Quá trình cập nhật chỉ có thể được thực hiện khi mức pin là (ba vạch) trở lên. Bạn nên sử dụng pin đã sạc đầy. Tháo báng tay cầm dọc trước khi cập nhật phần mềm hệ thống.
 • Cáp USB kèm theo thiết bị
  Lưu ý: Chức năng cập nhật có thể không hoạt động đúng với những cáp USB khác.

Tải xuống

Thông báo quan trọng

 • Sử dụng bộ pin NP-BJ1 đã được sạc đầy.
 • Không tháo pin khi đang cập nhật; vì việc mất điện đột ngột có thể khiến máy ảnh không hoạt động được.
 • Tháo thẻ nhớ khỏi máy ảnh trước khi bắt đầu quá trình cập nhật.
 • Ngăn máy tính chuyển sang chế độ Ngủ.
 • Không kết nối máy ảnh với bất kỳ thiết bị nào khác ngoài máy tính của bạn.

Cách tải xuống Trình cập nhật:

 1. Hãy đảm bảo bạn đã đăng nhập bằng tài khoản người dùng có quyền quản trị.
 2. Sau khi đọc xong thông báo miễn trừ trách nhiệm, hãy bấm vào Download (Tải xuống).
 3. Tập tin [Update_DSCRX0V200.dmg] sẽ bắt đầu được tải về.
 4. Hãy lưu tập tin vào màn hình desktop của máy tính (khuyến nghị).

Cài đặt

Bước 1: Khởi động Trình cập nhật

 1. Đóng tất cả chương trình đang chạy trên máy tính của bạn.
 2. Bấm đúp vào tập tin [Update_DSCRX0V200.dmg] mà bạn đã tải xuống. Không kết nối máy ảnh với máy tính lúc này.
 3. [Update_DSCRX0V200] được mở rộng.
 4. Bấm đúp vào biểu tượng.


 5. Trước khi phần mở rộng kernel được tải, một thông báo sẽ nhắc bạn cho phép ứng dụng thực hiện thay đổi. Nhập mật khẩu cho tài khoản quản trị.


 6. Trình cập nhật phần mềm hệ thống sẽ khởi động.


 7. Bật máy ảnh.
 8. Làm theo hướng dẫn trong cửa sổ System Software Updater (Trình cập nhật phần mềm hệ thống), trên máy ảnh, chọn Menu > Setup subpage 3 (Trang thiết lập phụ 3) > USB Connection (Kết nối USB) và kiểm tra xem Mass Storage (Bộ lưu trữ) đã được chọn chưa. Nếu một chế độ khác không phải Mass Storage (Bộ lưu trữ) được chọn, hãy chọn Mass Storage (Bộ lưu trữ).


 9. Kết nối máy ảnh với máy tính bằng cáp USB kèm theo. "USB Mode" (Chế độ USB) sẽ hiển thị trên màn hình LCD của máy ảnh.
  Lưu ý: Nếu máy tính không tìm được thiết bị, thông báo "Could not find the camera for this update" (Không tìm thấy máy ảnh cho bản cập nhật này) sẽ hiển thị trên màn hình máy tính. Hãy thử làm như sau:
  • Ngắt kết nối cáp USB rồi kết nối lại.
  • Nếu máy tính có nhiều cổng USB, hãy thử với cổng USB khác.

  Thỉnh thoảng khi bạn kết nối máy ảnh với máy tính bằng cáp USB, thông báo yêu cầu bạn khởi động lại máy tính có thể hiển thị. Trong trường hợp này, hãy tháo bộ pin khỏi máy ảnh, khởi động lại máy tính và làm theo hướng dẫn từ mục "2. Start the System Software Updater" (2. Khởi động Trình cập nhật phần mềm hệ thống).
 10. Sau khi xác nhận màn hình LCD của camera, hãy bấm Next (Tiếp theo). Phiên bản hiện tại và phiên bản sau khi cập nhật hiện ra ở phần dưới bên trái của màn hình.
  Lưu ý: Nếu phiên bản phần mềm hệ thống hiện tại là 2.00 trở lên, bạn không cần phải cập nhật. Trong trường hợp này, hãy dừng kết nối USB và bấm Finish (Kết thúc), tắt máy ảnh, tháo bộ pin và/hoặc bộ chuyển đổi AC, lắp lại pin hoặc kết nối lại bộ chuyển đổi AC và bật máy ảnh.

 11. Sau khi xác nhận rằng phiên bản phần mềm hiện tại là "Ver.1.00 or earlier" (Phiên bản 1.00 hoặc cũ hơn), hãy bấm Next (Kế tiếp).
 12. Máy ảnh được thiết lập lại tự động.
  Màn hình bên dưới hiện ra.

  Lưu ý: biểu tượng Đang tải có thể không hiện ra tùy thuộc vào phiên bản hệ điều hành mà bạn đang sử dụng.

 13. Bắt đầu cập nhật
  Sau khi tự động thiết lập lại, màn hình sau đây hiện ra và quá trình cập nhật bắt đầu. Thanh tiến trình sẽ xuất hiện trong quá trình cập nhật (khoảng 15 phút).
  Lưu ý: Không được tắt máy ảnh hoặc ngắt kết nối cáp USB trong khi cập nhật.


 14. Hoàn tất quá trình cập nhật
  Khi quá trình cập nhật hoàn tất, máy ảnh sẽ tự động khởi động lại. Hãy đảm bảo máy ảnh được bật và chờ cho đến khi màn hình LCD xuất hiện trở lại. Bấm Finish (Kết thúc) khi màn hình LCD hiển thị và ngắt kết nối cáp USB.

  Lưu ý: Sau khi khởi động lại, cảnh báo khôi phục dữ liệu đôi khi sẽ hiển thị. Điều này là bình thường. Hãy chờ cho đến khi cảnh báo biến mất.

Bước 2: Xác nhận phiên bản phần mềm hệ thống của thiết bị là Ver.2.00 (Phiên bản 2.00).

 1. Trên máy ảnh, chọn Menu > Setup subpage 5 (Trang thiết lập phụ 5) > Version (Phiên bản)
 2. Phiên bản phần mềm hệ thống sẽ hiển thị như hình bên dưới.