Mẫu máy áp dụng

Thông tin này dành cho các loại máy sau đây:

 • SVT11212CKW
 • SVT11213CAW
 • SVT11213CFW
 • SVT11213CGW
 • SVT11215CGB
 • SVT11215CGW
 • SVT11215CKB
 • SVT11215CWB
 • SVT11215CWW
 • SVT11215SAB
 • SVT11215SGB
 • SVT11215SGW
 • SVT11215SHW
 • SVT11217CGB
 • SVT11217CGW
 • SVT11218STB
 • SVT11218STW
 • SVT11222CKW
 • SVT11223CGW
 • SVT11225CGB
 • SVT11225CGW
 • SVT11225SGB
 • SVT11225SGW
 • SVT11225SHW
 • SVT11226STB
 • SVT11227CGB
 • SVT11227CGW
 • SVT11229CKB
 • SVT11229CWB
 • SVT11229CWW

Thông tin bản tải xuống này

Các lợi ích và cải tiến so với bản cập nhật gần đây nhất

 • Hỗ trợ chuyển đổi chức năng bật/tắt thao tác trên bảng cảm ứng
 • Hỗ trợ đảo ngược hướng cuộn ở thao tác trượt 2 ngón tay
 • Khắc phục sự cố đảo ngược hành động khi đặt lại kích thước nội dung theo tỉ lệ tùy theo ứng dụng (ví dụ: Bản đồ)
 • Khắc phục sự cố cuộn màn hình không mong muốn khi thực hiện thao tác đóng/mở 2 ngón tay
 • Hỗ trợ thay đổi cài đặt thời gian chờ chạm bảng cảm ứng
 • Khắc phục sự cố mất tín hiệu nhấn phím và trạng thái nhấn giữ phím không mong muốn
Lưu ý: Bạn cũng cần áp dụng bản cập nhật “VAIO Control Center Ver.6.3.17 / 6.4.9 update” (hoặc phiên bản mới hơn).

Các lợi ích và điểm cải tiến trước đây

 • Khắc phục sự cố nhấn phím không mong muốn khi vuốt ở cạnh trên bảng cảm ứng tùy theo cài đặt bố cục bàn phím
 • Khắc phục sự cố nhấn phím không mong muốn khi vuốt ở cạnh phải bảng cảm ứng tùy theo cài đặt bố cục bàn phím
 • Khắc phục sự cố khởi chạy cortana không mong muốn ở một số phiên bản Windows 10
 • Khắc phục sự cố mất tín hiệu nhập liệu từ bàn phím thứ 1 sau khi hệ điều hành khởi động/khởi động lại/ngủ đông
 • Khắc phục sự cố USB selective suspend (Đưa thiết bị USB vào chế độ nghỉ)
 • Cải thiện cảm giác phản hồi của phím trong khi nhấn và giữ một số phím

Thông tin tập tin

Tên tập tin

 • EP0000605002.exe

Phiên bản tập tin

 • Phiên bản 1.89

Dung lượng tập tin

 • 6.824.704 byte

Ngày phát hành

 • 25-12-2017

Yêu cầu hệ thống

Hệ điều hành

Phiên bản mới nhất của bản cập nhật này tương thích với các phiên bản Microsoft Windows thông dụng:

 • Windows 10 (32/64 bit)
 • Windows 8.1 (32/64 bit)
QUAN TRỌNG: Các mẫu máy đã nâng cấp lên Windows 8.1 / Windows 10 cũng là đối tượng của bản cập nhật này.

Tải xuống

Trước khi nâng cấp

 • Thỉnh thoảng thông báo “Windows needs your permission to continue” (Windows cần bạn cấp quyền để tiếp tục) có thể xuất hiện trong hộp thoại User Account Control (Quản lý tài khoản người dùng). Trong trường hợp này, nhấp [Continue] (Tiếp tục) để tiếp tục và làm theo hướng dẫn.

Cài đặt

Bước 1: Cài đặt bản cập nhật

Hãy đảm bảo đăng nhập bằng tài khoản Quản trị viên trên máy tính

QUAN TRỌNG:
 • Bạn PHẢI hoàn tất cả hai bước “1. Update” (Cập nhật) và “2. Pairing” (Ghép nối) bên dưới để cập nhật firmware.
 • Bạn KHÔNG ĐƯỢC Khởi động lại, Bật chế độ nghỉ và Tắt máy trước khi cả hai bước “1. Update” (Cập nhật) và “2. Pairing” (Ghép nối) hoàn tất.
 1. Tải tập tin EP0000******.exe về và lưu vào thư mục trên máy tính.
 2. Hãy đảm bảo bộ chuyển đổi nguồn điện AC được kết nối với máy tính trước khi tiến hành.
 3. Truy cập thư mục chứa tập tin đã tải về.
 4. Chạm kép (hoặc nhấp kép) vào tập tin EP0000******.exe
 5. Chạm phím “1. Update” (Cập nhật). (Thông báo “Updating firmware...” hiển thị. Hãy chờ khoảng 1 phút.)
 6. Sau khi thông báo “Update Success!!!” (Cập nhật thành công) hiển thị, chạm phím “2. Pairing” (Ghép nối).
 7. Hoàn tất việc ghép nối thủ công theo hướng dẫn “Pairing the Wireless Keyboard with Your VAIO Computer” (Ghép nối Bàn phím không dây với máy tính VAIO của bạn).
 8. Chạm phím “Close” (Đóng).
 9. Khởi động lại máy tính.

Bước 2: Kiểm tra xem quá trình cập nhật đã thành công chưa

Sau khi cập nhật, hãy xác nhận phiên bản mới đã được cài đặt thành công.
Kiểm tra thuộc tính của thiết bị sau đây trong trình quản lý thiết bị.

Chọn [USB Composite Device] (Vị trí: Port_#0001.Hub_#0003) → Properties → tab [Details] → [Bus reported device description]

Nếu phiên bản là “1.89” thì quá trình nâng cấp đã thành công.