Mẫu máy áp dụng

Thông tin này dành cho các mẫu máy sau đây:

 • NW-A45
 • NW-A45HN
 • NW-A46HN
 • NW-A47

Thông tin bản tải xuống này

Lợi ích và cải tiến

 • Bổ sung codec Bluetooth "aptX HD"
 • Cải thiện các chức năng khác

Thông tin tập tin

Tên tập tin

 • Cập nhật firmware 1.10 cho NW-A45 / NW-A45HN / NW-A46HN / NW-A47 (Windows)

Phiên bản tập tin

 • Phiên bản 1.10

Dung lượng tập tin

 • 115 MB (120.879.976 byte)

Ngày phát hành

 • 09-11-2017

Chuẩn bị

Kiểm tra phiên bản firmware

Tôi có cần tải xuống không? Bản cập nhật này không cần thiết nếu Walkman của bạn đã được cập nhật lên firmware phiên bản 1.10 bằng chức năng cập nhật firmware tự động.
Nếu không chắc chắn, bạn có thể dễ dàng kiểm tra phiên bản firmware:

 1. Chạm biểu tượng [Options/Settings] (Tùy chọn/Cài đặt) ở góc phải phía dưới màn hình
 2. Chọn menu [Settings] (Cài đặt)
 3. Cuộn xuống dưới cùng và chọn menu [Unit Information] (Thông tin thiết bị)
 4. Xác nhận số mẫu máy và phiên bản firmware

Yêu cầu hệ thống

Hệ điều hành

Phiên bản mới nhất của bản cập nhật firmware tương thích với các phiên bản Microsoft Windows phổ biến nhất:

 • Windows 10
 • Windows 8.1
 • Windows 7 (Service Pack 1 trở lên)

QUAN TRỌNG: Không hỗ trợ các OS khác ngoài các OS kể trên.
Lưu ý: [Compatibility mode] (Chế độ tương thích) Windows 7 không được hỗ trợ.

Tải xuống

Trước khi nâng cấp

 • Sau khi cập nhật, firmware không thể trở về phiên bản trước đó.
 • Vui lòng chuyển tất cả dữ liệu từ thiết bị vào máy tính vì dữ liệu còn lại trên thiết bị có thể sẽ mất sau khi nâng cấp.
  Chúng tôi không đảm bảo dữ liệu và nhạc của bạn sẽ không bị ảnh hưởng hoặc bị xóa khi thực hiện việc cập nhật này.
 • Khi nâng cấp, thiết bị cần có bộ nhớ trống khoảng 200 MB. Hãy đảm bảo bạn có đủ dung lượng trống.
 • Nếu không có đủ dung lượng trống trong bộ nhớ flash tích hợp, hãy chuyển tất cả dữ liệu không cần thiết trở vào máy tính để làm tăng dung lượng trống.
 • Người dùng Windows 10, người dùng Windows 8.1 hoặc người dùng Windows 7, thông báo "Windows needs your permission to continue” (Windows cần bạn cho phép để tiếp tục) xuất hiện trong hộp thoại User Account Control (Quản lý tài khoản người dùng). Nhấp [Continue] (Tiếp tục) để tiến hành và làm theo các thông báo.

Cài đặt

Bước 1: Cài đặt bản cập nhật

Hãy đảm bảo đăng nhập bằng tài khoản Quản trị viên trên máy tính

 1. Đọc và đồng ý với các điều khoản và điều kiện.
 2. Tải tập tin xuống máy tính.
 3. Sau khi tải xuống hoàn tất, hãy kết nối Walkman của bạn với máy tính thông qua cổng USB.
 4. Thoát tất cả phần mềm đang chạy trên máy tính
 5. Nhấp đúp vào tập tin đã lưu và làm theo hướng dẫn trên màn hình.
  Vui lòng không ngắt kết nối thiết bị với máy tính trong lúc nâng cấp.
 6. Khi có thông báo cho biết quá trình nâng cấp đã hoàn tất, nhấp vào [Finish] (Kết thúc).

Bước 2: Kiểm tra xem quá trình cập nhật đã thành công chưa

Sau khi cập nhật, vui lòng xác nhận phiên bản mới đã được cài đặt thành công bằng cách làm theo các bước trong phần [Check the firmware version] (Kiểm tra phiên bản firmware).

Nếu phiên bản firmware là “1.10” thì quá trình nâng cấp đã thành công.