Mẫu máy áp dụng

Thông tin này dành cho các mẫu máy sau đây:

 • NW-A45
 • NW-A45HN
 • NW-A46HN
 • NW-A47
 • NW-A55
 • NW-A55HN
 • NW-A56HN
 • NW-A57
 • NW-WM1A
 • NW-WM1Z
 • NW-ZX300
 • DMP-Z1

QUAN TRỌNG: Tập tin này chỉ để sử dụng với các mẫu máy đã xác định. Không phải tất cả các mẫu máy đều được bán ở tất cả các quốc gia.

Thông tin bản tải xuống này

Lợi ích và cải tiến

 • Công cụ này giúp cài đặt phần mềm Sony USB Audio driver cho chức năng USB-DAC

Yêu cầu hệ thống

 • Windows 10
 • Windows 8.1
 • Windows 7 (Service Pack 1 trở lên)

Thông tin tập tin

Tên tập tin

 • Sony USB Audio Driver cho Windows

Phiên bản tập tin

 • Phiên bản 1.10

Dung lượng tập tin

 • 8,88 MB (9.317.269 byte)

Ngày phát hành

 • 23-10-2017

Chuẩn bị

 • Thông báo "Windows needs your permission to continue” (Windows cần bạn cho phép để tiếp tục) xuất hiện trong hộp thoại User Account Control (Quản lý tài khoản người dùng). Nhấp [Continue] (Tiếp tục) để tiến hành và làm theo các thông báo.

Tải xuống và Cài đặt

Bước 1: Cài đặt bản cập nhật

Hãy đảm bảo đăng nhập bằng tài khoản Quản trị viên trên máy tính

 1. Đọc và đồng ý với các điều khoản và điều kiện.
 2. Tải tập tin xuống máy tính.
 3. Giải nén tập tin Sony_Audio_USB_Driver_V1.10.zip
 4. Nhấp đúp vào tập tin Setup.exe để bắt đầu cài đặt.
 5. Làm theo hướng dẫn trên màn hình để hoàn tất cài đặt Sony Audio driver.

Bước 2: Kiểm tra xem quá trình cập nhật đã thành công chưa

Xác nhận quá trình cài đặt đã thành công: truy cập control panel (bảng điều khiển) và mở device manager (quản lý thiết bị). Xác nhận "Sony Audio" được liệt kê đúng dưới mục "Sound, Video and game controllers” (Âm thanh, Video và thiết bị điều khiển game)

Làm thế nào để gỡ cài đặt phần mềm driver?
 1. Nhấp vào Start → Setting → Control panel → Add, remove of program (Bắt đầu → Cài đặt → Bảng điều khiển → Thêm, xóa chương trình)
 2. Chọn Sony Audio rồi nhấn Remove (Xóa) hoặc uninstall (Gỡ cài đặt)
 3. Vui lòng tiếp tục với tập tin thiết lập để gỡ cài đặt