ID bài viết : 00197828 / Sửa lần cuối : 25/04/2018

Những cấu hình Bluetooth nào được hỗ trợ?

Sản phẩm và danh mục áp dụng trong bài viết này

Mẫu máy này hỗ trợ các cấu hình Bluetooth sau:

 • Cấu hình phân phối âm thanh nâng cao (A2DP)
  Truyền và nhận nội dung âm nhạc chất lượng cao
 • Cấu hình điều khiển âm thanh, hình ảnh từ xa (AVRCP)
  Quản lý mức âm lượng
 • Cấu hình rảnh tay (HFP)
  Thực hiện các cuộc gọi rảnh tay/vận hành điện thoại di động
 • Cấu hình tai nghe (HSP)
  Thực hiện cuộc gọi/vận hành điện thoại di động