Thông tin này dành cho các mẫu máy sau đây:

 • ICD-UX523F
 • ICD-UX533F
 • ICD-PX333
 • ICD-UX543F
 • ICD-SX1000
 • ICD-UX534F
 • ICD-TX650
 • ICD-UX513F
 • ICD-PX312M
 • ICD-PX333M
 • ICD-SX813
 • ICD-SX734
 • ICD-TX50
 • ICD-PX440
 • ICD-SX713
 • ICD-AX412F
 • ICD-PX312
 • ICD-UX512F

QUAN TRỌNG: Tập tin này chỉ để sử dụng với các mẫu máy đã xác định. Không phải tất cả các mẫu máy đều được bán ở tất cả các quốc gia.

Thông tin bản tải xuống này

Lợi ích và cải tiến

 • Cải thiện độ ổn định của thao tác vận hành và mức độ bảo mật
 • Cải thiện độ ổn định của thao tác vận hành

Các lợi ích và điểm cải tiến trước đây

 • Cải thiện độ ổn định của thao tác vận hành
 • Thay đổi Mô-đun ghi đĩa từ PX Engine thành Image Mastering API là một thành phần của hệ điều hành riêng
 • Không còn hỗ trợ CD-Text, do đó không còn chỉnh sửa được các thẻ Title (Tiêu đề) và Artist (Nghệ sĩ) trong khi tạo đĩa

Tổng quan về ứng dụng

“Sound Organizer Ver.1.6.03” là một ứng dụng âm thanh toàn diện, cho phép truyền, phát và chỉnh sửa các tập tin được ghi âm bằng máy ghi âm IC của Sony.

 1. Save/Add Files (Lưu/Thêm tập tin)
  • Có thể lưu các tập tin được ghi âm bằng máy ghi âm IC vào máy tính trong tập tin hoặc thư mục.
  • Cũng có thêm các tập tin được lưu trong máy tính của bạn vào máy ghi âm IC.
 2. Edit Files (Chỉnh sửa tập tin)
  • Có thể phân chia, chỉnh sửa và kết hợp tập tin được ghi âm bằng máy ghi âm IC với các tập tin khác.
 3. Convert Files (Chuyển đổi tập tin)
  • Có thể chuyển đổi tập tin được lưu trong máy tính của bạn sang các định dạng WAV, MP3 hoặc FLAC.
 4. Create CDs/DVDs (Tạo đĩa CD/DVD)
  • Có thể sao chép tập tin được ghi âm bằng máy ghi âm IC và các tập tin âm thanh khác vào đĩa CD để tạo đĩa CD âm thanh, CD MP3 hoặc CD/DVD dữ liệu.
  • Có thể phát các đĩa CD âm thanh và CD MP3 được tạo bằng ứng dụng “Sound Organizer” trên máy tính của bạn cũng như trên các đầu đĩa CD thông thường.
 5. Record CDs (Ghi đĩa CD)
  • Có thể chuyển đổi dữ liệu từ đĩa CD thương mại sang định dạng mà “Sound Organizer” sử dụng, sau đó ghi/lưu vào máy tính của bạn.
 6. Các chức năng khác
  • Edit track marks (Chỉnh sửa dấu theo dõi)
  • DPC (Digital Pitch Control) playback (Phát lại DPC)
  • Voice Up playback (Phát lại Tăng cường giọng nói)
  • Noise cut playback (Phát lại Giảm ồn)
  • A-B repeat playback (Phát lại Lặp lại A-B)
  • Transcription (Bản ghi)
  • E-mail attachments (Phần đính kèm email)
  • Quick Operation Guide (on-screen guide / help) (Hướng dẫn thao tác nhanh [hướng dẫn trên màn hình / trợ giúp])
  • Automatic updates (Bản cập nhật tự động)

Yêu cầu hệ thống

Trước khi tải xuống và cài đặt phần mềm, vui lòng kiểm tra các yêu cầu hệ thống dưới đây để xác định xem chương trình này có thể tương thích với máy tính của bạn không.

 • Hệ điều hành:
  • Windows 11 (Home / Pro)
  • Windows 10 (Home / Pro)
   Lưu ý:
   Phiên bản 1809 (October 2018 Update) trở lên
   Phiên bản Windows 10 S, Windows 10 ARM không được hỗ trợ
  • Windows 8.1 (Windows 8.1 / Windows 8.1 Pro)
 • CPU:
  • Bộ xử lý 1,66 GHz trở lên
 • Bộ nhớ (RAM):
  • 1 GB trở lên đối với phiên bản 32-bit, 2 GB trở lên đối với phiên bản 64-bit
 • Ổ quang:
  • Ổ CD-ROM hoặc DVD-ROM (Cần có ổ CD-R/RW hoặc DVD-R/RW để tạo đĩa CD âm thanh, CD MP3 hoặc CD/DVD dữ liệu)
 • Màn hình:
  • Màu 16-bit, độ phân giải 800 x 600 trở lên
 • Kết nối Internet:
  • Cần sử dụng podcast và Gracenote (dịch vụ truy hồi thông tin dành cho CD âm thanh)
 • Khác:
  • Cổng USB, card âm thanh

Sony không hỗ trợ việc sử dụng phần mềm này với các hệ thống sau đây:

 • Hệ điều hành nằm ngoài danh sách kể trên
 • Hệ điều hành hoặc máy tính do người dùng tự xây dựng
 • Hệ điều hành được nâng cấp
 • Môi trường multi-boot (khởi động vào nhiều hệ điều hành khác nhau)
 • Môi trường multi-monitor (đa màn hình)
 • Máy tính Macintosh®

Thông tin tập tin

Tên tập tin

 • Sound Organizer Ver.1.6.03

Phiên bản tập tin

 • Phiên bản 1.6.03

Dung lượng tập tin

 • 78.7MB (82,583,696 byte)

Ngày phát hành

 • 15-10-2020

Chuẩn bị

Kiểm tra phiên bản phần mềm

Khởi động ứng dụng “Sound Organizer” và chọn About (Giới thiệu) từ menu Help (Trợ giúp).
Nếu phiên bản phần mềm là "1.6.03" trở lên thì bạn không cần cập nhật.

Trước khi cập nhật

Vui lòng đọc kỹ nội dung sau đây trước khi tải xuống phần mềm.

 • Vui lòng làm theo các hướng dẫn được liệt kê ở đây để cài đặt và chạy phần mềm. Vui lòng không bật chế độ ngủ hoặc ngủ đông trong khi chạy ứng dụng “Sound Organizer”. Sony Corporation ("SONY") không chịu trách nhiệm cho bất kỳ vấn đề nào có thể xảy ra do bỏ qua các hướng dẫn được liệt kê ở đây.
 • Sony không chịu trách nhiệm dưới bất kỳ hình thức nào đối với thiệt hại có thể xảy ra với khách hàng hoặc bên thứ ba do khách hàng thực hiện quyền của họ theo thỏa thuận cấp phép của Sound Organizer trừ khi có luật riêng quy định các vấn đề như thế.
 • “Sound Organizer” được bảo vệ chống sao chép. Người dùng không được phép sao chép hoặc phân phối phần mềm dưới bất kỳ hình thức nào mà không được Sony quy định.

Thông báo quan trọng

 • Nếu bạn lưu các thông báo đã ghi vào máy tính, chúng tôi đặc biệt khuyến nghị bạn nên sao lưu các thông báo này vào đĩa CD-R/RW hoặc vào thiết bị lưu trữ bên ngoài khác, trước khi cài đặt phần mềm này.
 • Bạn phải sử dụng phiên bản “Sound Organizer” có hỗ trợ mẫu máy của bạn. Nếu bạn sử dụng phiên bản không được hỗ trợ với máy ghi âm IC thì máy sẽ không thể hiển thị thông tin.
 • Trong khi cài đặt tập tin này, hãy đảm bảo bạn đã đăng nhập với tư cách Quản trị viên hoặc với tư cách người dùng có quyền Quản trị viên.
 • Để đảm bảo quá trình cài đặt không bị ảnh hưởng bởi các chương trình khác, hãy lưu toàn bộ công việc và đóng tất cả các chương trình khác.

Tải xuống và Cài đặt

 1. Đọc và đồng ý với các điều khoản và điều kiện
 2. Tải tập tin xuống máy tính
 3. Thoát tất cả phần mềm đang chạy trên máy tính
 4. Nhấp đúp vào tập tin đã lưu và làm theo hướng dẫn trên màn hình
 5. Khi màn hình hiển thị thông báo cho biết quá trình nâng cấp đã hoàn tất, bạn hãy chọn “Launch Sound Organizer Now” (Khởi chạy Sound Organizer ngay), nhấp vào nút “Finish” (Kết thúc).

Sau khi quy trình cài đặt hoàn tất, phần mềm “Sound Organizer” sẽ tự động khởi chạy.