ID bài viết : 00249243 / Sửa lần cuối : 21/08/2020In

Máy ghi âm IC khởi động chậm, hoặc quá trình cập nhật dữ liệu quá lâu.

  Vì Máy ghi âm IC cập nhật cơ sơ dữ liệu khi nguồn được bật, có thể mất nhiều thời gian hơn để thiết bị khởi động nếu có quá nhiều dữ liệu chưa được lưu. 

  Để giảm thời gian khởi động máy ghi âm, hãy di chuyển một số tập tin hoặc thư mục sang máy tính của bạn. Nếu bạn không thể di chuyển đủ lượng tập tin hoặc thư mục sang máy tính để giảm thời gian khởi động, bạn sẽ cần bật máy ghi âm trước khi sử dụng một khoảng thời gian vừa đủ.

  Bảng dưới đây hiển thị thời gian ước chừng để cập nhật cơ sở dữ liệu:

  Số lượng tập tin hoặc thư mụcThời gian ước chừng
  2.500Khoảng 3 phút
  5.000Khoảng 6 phút

  LƯU Ý: Tùy theo định dạng tập tin, thời gian ước tính có thể lâu hơn.