ID bài viết : 00248899 / Sửa lần cuối : 04/08/2020

Làm thế nào để tìm tên mẫu máy của Loa Sound Bar?

    Số mẫu máy nằm ở mặt đáy hoặc mặt sau của thiết bị. (ví dụ như HT-CT790)

    Loa Sound Bar