ID bài viết : 00248904 / Sửa lần cuối : 04/08/2020

Làm thế nào để tìm tên mẫu máy và số sê-ri của Tai nghe?

  Tai nghe choàng đầu

  Tùy từng trường hợp, bạn có thể tìm thấy tên mẫu máy và số sê-ri trên tai nghe choàng đầu hoặc bên trong đệm tai như hình dưới đây
  Tai nghe choàng đầu

  Tai nghe Truly Wireless WF-1000X:

  Tên mẫu máy và số sê-ri nằm ở mặt đáy của Hộp sạc.
  Tai nghe Truly Wireless WF-1000X