ID bài viết : 00182560 / Sửa lần cuối : 16/08/2017In

Digital Voice Editor Version 3.1.03 Download Service

  2008-04-22

  Sony cung cấp phiên bản mối nhất của Digital Voice Editor “Digital Voice Editor Version 3.1.03” mà cho phép những mẩu tin đã ghi trong một máy ghi âm IC của Sony để được lưu vào trong ổ cứng của máy tính để phát lại và chỉnh sửa.

  [Sự cải tiến]
  Phần mềm này giải hiện tượng mà Digital Voice Editor Ver.3.1.02 có thể không được khởi động trên một máy tính Windows Vista.

  [Phiên bản hướng tới ]
  Digital Voice Editor Ver.3.1.02

    - Những model được đóng gói kèm theo với phiên bản đích là

  • ICD-SX68
  • ICD-SX78
  • ICD-SX88
  • ICD-P520
  • ICD-P620
  • ICD-P630F

  - Digital Voice Editor Ver.3.1.02 được download từ trang web Sony Support

  * Vui lòng tham khảo với những bước này để kiểm tra phiên bản của Digital Voice Editor.

  1. Khởi động Digital Voice Editor
  2. Trong menu Help , chọn About Digital Voice Editor.
  3. Phiên bản của phần mềm có thể được tìm thấy trong thẻ DVE.

  Vui lòng truy cập vào đường link bên dưới để download phiên bản mới nhất của Digital Voice Editor.