ID bài viết : 00233126 / Sửa lần cuối : 19/03/2023In

Đầu phát Blu-ray Disc / DVD - HDMI sử dụng tính năng ARC/eARC

  Thiết lập kết nối

  Sơ đồ kết nối của Đầu phát Blu-ray Disc / DVD (HDMI ARC)

  • A: HDMI IN
  • B: Cáp HDMI
  • C: HDMI OUT

  Bạn nên sử dụng kết nối HDMI để xem chất lượng hình ảnh tối ưu. Nếu đầu phát BD/DVD của bạn có giắc cắm (ổ cắm) HDMI, hãy kết nối bằng cáp HDMI. Vui lòng sử dụng cáp HDMI ủy quyền với logo HDMI.

  Lưu ý: Cả hai thiết bị được kết nối phải hỗ trợ tính năng ARC. Các cổng HDMI có thể được đánh dấu ARC hoặc eARC/ARC để cho thấy cần sử dụng cổng nào. Nếu không, hãy kiểm tra hướng dẫn sử dụng sản phẩm hoặc các thông số kỹ thuật để xem tính năng ARC có được hỗ trợ không.

  Thiết lập Tivi

  1. Kết nối cáp HDMI vào cổng HDMI có nhãn ARC hoặc cổng có hỗ trợ ARC được xác định trong hướng dẫn sử dụng.
  2. Thiết lập Speakers (Loa) thành Audio system (Hệ thống âm thanh).
   Các bước dưới đây là ví dụ trên Android TV hoặc Google TV.
   1. Mở màn hình Settings (Cài đặt). Cách truy cập Settings (Cài đặt)
   2. Các bước tiếp theo sẽ phụ thuộc vào tùy chọn menu Tivi của bạn:
    • Chọn Display & Sound (Hiển thị & Âm thanh) → Audio output (Ngõ ra âm thanh) → Speakers (Loa) → Audio system (Hệ thống âm thanh).
    • Chọn Sound (Âm thanh) → Speakers (Loa) → Hệ thống âm thanh
  3. Đặt BRAVIA Sync control (Điều khiển đồng bộ BRAVIA) thành On (Bật).
   Lưu ý: Nếu Tivi của bạn không phải là BRAVIA TV, hãy xem sách hướng dẫn đi kèm để tìm kiếm các cài đặt liên quan đến chức năng HDMI CEC và cài đặt thành On (Bật).
  4. Bật cài đặt Control for HDMI (Điều khiển cho HDMI) trên cả Tivi và hệ thống âm thanh.
  5. Sau khi thiết lập kết nối, bật Tivi và đầu phát BD/DVD đã kết nối.
  6. Nhấn nút (Ngõ vào) nhiều lần để chọn ngõ vào của đầu phát BD/DVD đã kết nối.

  7. Bắt đầu phát trên đầu phát BD/DVD đã kết nối.
   • Khi kết nối một thiết bị tương thích với “Control for HDMI” (Điều khiển cho HDMI), bạn có thể điều khiển thiết bị bằng điều khiển từ xa của Tivi.
   • Nếu thiết bị có giắc cắm (ổ cắm) DVI, hãy kết nối thiết bị với cổng HDMI (với AUDIO IN) thông qua giao diện Bộ chuyển đổi DVI - HDMI (không kèm theo máy) và kết nối giắc cắm (ổ cắm) ngõ ra âm thanh của thiết bị với HDMI 2 AUDIO IN hoặc HDMI 3 AUDIO IN. (Tên giắc cắm (ổ cắm) có thể thay đổi tùy theo mẫu máy/ vùng lãnh thổ/ quốc gia của bạn.)

  Khắc phục sự cố

  Xin lưu ý rằng đây chỉ là phương án khắc phục sự cố chung dựa trên các mẫu Tivi mới nhất của Sony. Bạn có thể xem các bước khắc phục sự cố cụ thể dành cho mẫu máy của bạn trên i-Manual hoặc hướng dẫn sử dụng. Nếu tình trạng vẫn tiếp diễn, vui lòng liên hệ với Sony.

  Hình ảnh không xuất hiện trên màn hình Tivi khi được kết nối với đầu phát qua HDMI.

  Một số mẫu Tivi được sản xuất từ năm 2014 (ví dụ: Dòng KDL-xxWxxxB) sẽ được trang bị tính năng Problem Diagnosis (Chẩn đoán sự cố) giúp phát hiện tình trạng của thiết bị kết nối: Nhấn nút HOME trên điều khiển từ xa → Help (Trợ giúp) → Customer Support (Hỗ trợ khách hàng) → Problem Diagnosis: ((Chẩn đoán sự cố:)) External Device Symptom (Tình trạng thiết bị bên ngoài).

  Vui lòng kiểm tra những mục sau:

  • Cáp HDMI đã được kết nối đúng cách hay chưa?
  • Ngõ vào HDMI đã được chọn trên Tivi hay chưa?
  • Nếu chọn nhầm cài đặt độ phân giải không phù hợp với Tivi, bạn có thể khôi phục về cài đặt gốc. Trong trường hợp này, hãy nhấn nút STOP trên đầu phát trong hơn 10 giây để đặt lại độ phân giải video đầu ra về mức thấp nhất.