ID bài viết : 00233139 / Sửa lần cuối : 19/03/2023In

Đầu phát Blu-ray Disc / DVD - HDMI + Cáp quang âm thanh

  Thiết lập kết nối

  Hình ảnh kết nối Tivi và loa Soundbar bằng cáp HDMI và cáp âm thanh kỹ thuật số quang học, cho biết A, B, C từ bên trái ở hàng trên, D, E, F từ bên trái ở hàng dưới để minh họa cổng hoặc cáp

  • A: HDMI IN
  • B: Cáp HDMI
  • C: HDMI OUT
  • D: NGÕ RA kỹ thuật số quang học
  • E: Cáp âm thanh kỹ thuật số quang học
  • F: NGÕ VÀO kỹ thuật số quang học

  1. Sử dụng cáp HDMI, kết nối cổng HDMI IN (ARC hoặc eARC) trên Tivi và cổng HDMI OUT (ARC hoặc eARC) trên thiết bị âm thanh.
  2. Sử dụng cáp âm thanh kỹ thuật số quang học, kết nối cổng NGÕ RA kỹ thuật số quang học trên Tivi và cổng NGÕ VÀO kỹ thuật số quang học trên thiết bị âm thanh.
  3. Bật Tivi.
  4. Thiết lập Speakers (Loa) thành Audio system (Hệ thống âm thanh).
   Các bước dưới đây là ví dụ trên Android TV hoặc Google TV.
   1. Mở màn hình Settings (Cài đặt). Cách truy cập Settings (Cài đặt)
   2. Các bước tiếp theo sẽ phụ thuộc vào tùy chọn menu Tivi của bạn:
    • Chọn Display & Sound (Hiển thị & Âm thanh) → Audio output (Ngõ ra âm thanh) → Speakers (Loa) → Audio system (Hệ thống âm thanh).
    • Chọn Sound (Âm thanh) → Speakers (Loa) → Audio system (Hệ thống âm thanh)
  5. Đặt BRAVIA Sync control (Điều khiển đồng bộ BRAVIA) thành On (Bật).
   Lưu ý: Nếu Tivi của bạn không phải là BRAVIA TV, hãy xem sách hướng dẫn đi kèm để tìm kiếm các cài đặt liên quan đến chức năng HDMI CEC và cài đặt thành On (Bật).
  6. Bật cài đặt Control for HDMI (Điều khiển cho HDMI) trên cả Tivi và hệ thống âm thanh.
  7. Đặt âm thanh Tivi đến một trong hai cài đặt Fixed (Cố định) hoặc Variable (Biến đổi) mong muốn.
   Lưu ý:
   • Một số mẫu Tivi không có cài đặt này.
   • Đối với Android TV có tùy chọn cài đặt này, chọn Audio out (Fixed) (Ngõ ra âm thanh (Cố định)) và điều chỉnh âm lượng trên thiết bị ngõ ra bên ngoài, chẳng hạn như hệ thống âm thanh.
    Nếu bạn chọn Audio out (Fixed) (Ngõ ra âm thanh (Cố định)), âm thanh sẽ được phát ra từ cả Tivi và thiết bị ngõ ra bên ngoài. Nếu bạn chỉ muốn phát âm thanh Tivi từ thiết bị ngõ ra bên ngoài (tắt tiếng âm thanh từ Tivi), hãy giảm âm lượng Tivi xuống mức thấp nhất hoặc tắt tiếng.
  8. Bật hệ thống âm thanh.

  Lưu ý: Khi Headphone/Audio out (Tai nghe/Ngõ ra âm thanh) của Tivi được thiết lập thành Audio out (Variable) (Ngõ ra âm thanh (Thay đổi)): Âm lượng trên thiết bị ngõ ra bên ngoài, chẳng hạn như hệ thống âm thanh, sẽ được liên kết với âm lượng Tivi và âm thanh được phát ra từ cả Tivi và thiết bị ngõ ra bên ngoài. Nếu bạn chỉ muốn tắt ngõ ra âm thanh từ Tivi, hãy thay đổi cài đặt Speakers (Loa) trên Tivi sang Audio system (Hệ thống âm thanh).
  Lưu ý rằng nếu bạn giảm hoặc tắt âm lượng Tivi trong khi cài đặt Speakers (Loa) trên Tivi được đặt thành TV speakers (Loa Tivi) thì âm thanh từ thiết bị ngõ ra bên ngoài sẽ giảm hoặc bị tắt tiếng.


  Khắc phục sự cố

  Xin lưu ý rằng đây chỉ là phương án khắc phục sự cố cơ bản dựa trên các mẫu Tivi mới nhất của Sony. Bạn có thể xem các bước khắc phục sự cố cụ thể dành cho mẫu máy của bạn trên i-Manual hoặc hướng dẫn sử dụng. Nếu tình trạng vẫn tiếp diễn, vui lòng liên hệ với Sony.

  Hình ảnh không xuất hiện trên màn hình Tivi khi được kết nối với đầu phát qua HDMI.

  Một số mẫu Tivi được sản xuất từ năm 2014 (ví dụ: Dòng KDL-xxWxxxB) sẽ được trang bị tính năng Problem Diagnosis (Chẩn đoán sự cố) giúp phát hiện tình trạng của thiết bị kết nối: Nhấn nút HOME trên điều khiển từ xa → Help (Trợ giúp) → Customer Support (Hỗ trợ khách hàng) → Problem Diagnosis: ((Chẩn đoán sự cố:)) External Device Symptom (Tình trạng thiết bị bên ngoài).

  Vui lòng kiểm tra những mục sau:

  • Cáp HDMI đã được kết nối đúng cách hay chưa?
  • Ngõ vào HDMI đã được chọn trên Tivi hay chưa?
  • Nếu chọn nhầm cài đặt độ phân giải không phù hợp với Tivi, bạn có thể khôi phục về cài đặt gốc. Trong trường hợp này, hãy nhấn nút STOP trên đầu phát trong hơn 10 giây để đặt lại độ phân giải video đầu ra về mức thấp nhất.