ID bài viết : 00180397 / Sửa lần cuối : 17/08/2017

Thông tin tương thích giữa máy ghi âm / máy ghi âm Linear PCM và Windows 8


  Hệ điều hành:

  •     Windows 8 phải được nhà sản xuất cài đặt sẵn trên máy tính của bạn.
  •     Không đảm bảo hoạt động nếu nâng cấp lên Windows 8 từ hệ điều hành khác.
  •     Không đảm bảo hoạt động cho tất cả các máy tính.
  •     Hỗ trợ Windows 8 và Windows Pro 8.
  •     Xác nhận hệ điều hành trong chế độ desktop

  Chú thích:

  1. O : Tương thích
  2. - :   Không tương thích
  Voice Recorders
  Model Compatibility Status (USB Connection)
  FS-85USB O
  ICD-AX412F O
  ICD-MX20 O
  ICD-PX312 O
  ICD-PX312M O
  ICD-PX820 O
  ICD-SX713 O
  ICD-SX750 O
  ICD-SX813 O
  ICD-SX850 O
  ICD-SX850D O
  ICD-SX950 O
  ICD-TX50 O
  ICD-UX200F O
  ICD-UX300F O
  ICD-UX400F O
  ICD-UX512F O
  ICD-UX513F O
  ICD-UX523F O
  ICD-UX533F O
  PCM-D50 O
  PCM-M10 O


  Application Software Version Compatibility Status Notes
  Digital Voice Editor   - Đối với các loại máy FS-85USB/ICD-MX20/ICD-SX750/ICD-SX850/ICD-SX850D/ICD-SX950/ICD-PX820: Vui lòng sử dụng phần mềm Sound Organizer thay cho Digital Voice Editor.

  Lưu ý: Vui lòng dùng Explorer để chép tập tin đến máy tính bởi vì Sound Organizer không thể nhận được các máy ghi âm trên.
  Sound Forge Audio Studio LE   Đang kiểm tra  
  Dragon NaturallySpeaking RE   Đang kiểm tra  
  Sound Organizer 1.3 O Tải về phiên bản mới nhất của Sound Organizer
  ICD-UX200F/UX300F/UX400F Firmware Update Program 1.01 O
  ICD-UX512F/UX513F Firmware Update Program 1.02 O  


   Lưu ý:
  Hệ thống và tên sản phẩm được sử dụng trong trang web này, nói chung, là thương hiệu hoặc nhãn hiệu đã đăng ký của các nhà phát triển, các nhà sản xuất.
  Tuy nhiên, ™ hoặc ® nhãn hiệu không được sử dụng trong trang web này.