ID bài viết : 00181943 / Sửa lần cuối : 16/08/2017In

Thông báo về việc ngưng dịch vụ tải về dành cho phần mềm Digital Voice Editor phiên bản 3.3 - Cập nhật ngày 03/04/2017

  2017-04-04

  Cám ơn quý khách đã quan tâm đến các sản phẩm Sony.

  Phần mềm Digital Voice Editor phiên bản 3.3  chuyên dùng để chuyển, phát lại và chỉnh sửa các tập tin đã ghi từ máy ghi âm IC sang máy tính đã chấm dứt dịch vụ tải về vào ngày 31 tháng 3 năm 2017.

  Người dùng máy ghi âm IC có thể sử dụng phầm mềm Sound Organizer phiên bản 1.6 để thay thế phần mềm này.

  Quý khách vui lòng nhấp vào đây để tải về phần mềm Sound Organizer phiên bản 1.6.

  <Kéo và thả>

  1. Từ sidebar, chọn thư viện ([Tập tin ghi âm (Voice)] or [Music]) mà bạn muốn đăng ký tập tin.

  2. Kéo và thả các tập tin vào danh sách.

  3. Nhấp "Import" hoặc "OK".

   

  <Chọn Tập tin/thư mục cụ thể>

  -Chuyển tập tin vào thư viện Voice

  1. Từ menu [File] ở trên màn hình, chọn "Import Recorded Voice File hoặc "Import Recorded Audio Folder.

  2. Chọn Tập tin/thư mục bạn muốn chuyển vào.

  3. Nhấp "Import" hoặc "OK".

   

  -Chuyển từ thư việnc Music.

  1. Từ menu [File] ở trên màn hình, chọn "Import Recorded Voice File hoặc "Import Recorded Audio Folder

  2. Chọn Tập tin/thư mục bạn muốn chuyển vào.

  3. Nhấp "Import" hoặc "OK".


  Thông báo về việc ngưng dịch vụ tải về dành cho phần mềm Digital Voice Editor phiên bản 3.3

  15-09-2016

  Cám ơn quý khách đã quan tâm đến các sản phẩm Sony

  Phần mềm Digital Voice Editor phiên bản 3.3 chuyên dùng để chuyển, phát lại và chỉnh sửa các tập tin đã ghi từ máy ghi âm IC sang máy tính sẽ chấm dứt dịch vụ tải về vào ngày 31 tháng 3 năm 2017, chúng tôi khuyến nghị người dùng máy ghi âm IC tải về phần mềm này trước ngày trên để sử dụng tiếp tục.