ID bài viết : 00194281 / Sửa lần cuối : 20/01/2020In

Cách kết nối điện thoại thông minh với Tivi bằng cáp USB và hiển thị nội dung

  QUAN TRỌNG: Bài viết này chỉ áp dụng cho các sản phẩm cụ thể. Vui lòng kiểm tra phần “Các sản phẩm được hỗ trợ” trong bài viết này.

  Bạn có thể kết nối điện thoại thông minh Android được hỗ trợ và Tivi với cáp Micro USB để thưởng thức nội dung (Ảnh, Nhạc và Video) được lưu trong điện thoại thông minh trên Tivi. Bạn cũng có thể thực hiện những thao tác tương tự với điều khiển từ xa của Tivi. Tham khảo thông tin dưới đây để biết thêm thông tin về các thiết bị được hỗ trợ và quy trình vận hành.

  Hình ảnh kết nối bằng USB giữa Tivi và điện thoại thông minh Android

  [A] Điện thoại thông minh Android
  [B] ’Điều khiển từ xa của Tivi


  Các sản phẩm được hỗ trợ:

  • BRAVIA TV: Các mẫu máy phát hành từ năm 2017 đến nay
  • Điện thoại thông minh: Android 4.1 trở lên
   LƯU Ý: Các hệ điều hành điện thoại thông minh khác, kể cả iOS và Windows, không được hỗ trợ. Tính năng này có thể không được hỗ trợ tùy theo mẫu điện thoại thông minh Android.

  Các định dạng tập tin được hỗ trợ:

  Để biết chi tiết về các định dạng tập tin, hãy tham khảo hướng dẫn sử dụng Tivi của bạn.


  Video sau đây sẽ giới thiệu cách kết nối Thiết bị Android với cáp USB và hiển thị nội dung trên BRAVIA TV.
  LƯU Ý: Màn hình hiển thị có thể khác tùy theo mẫu máy.

  Hướng dẫn:
  Tìm hiểu cách bật hoặc tắt phụ đề khi xem video trên Internet từ YouTube

  Quy trình vận hành:

  1. Chuẩn bị điện thoại thông minh Android và cáp Micro USB.
  2. Kết nối Tivi với điện thoại thông minh bằng cáp Micro USB.
  3. Đặt cài đặt USB của điện thoại thông minh ở chế độ File Transfers (Truyền tập tin) hoặc MTP.

   Ví dụ về màn hình:

   Hình ảnh màn hình cho điện thoại thông minh
  4. Mở ứng dụng Media Player (Trình phát media) của Tivi.
   1. nhấn nút HOME (MÀN HÌNH CHỦ) trên điều khiển từ xa.
   2. Chọn Media.
   3. Chọn Photo (Ảnh), Music (Nhạc) hoặc Video.
  5. Khi bạn chọn Photo (Ảnh), Music (Nhạc) hoặc Video, hai thư mục sẽ hiển thị như minh họa trong hình sau.

   Hình ảnh màn hình cho Tivi
   Danh mục
   Nội dung trong từng thư mục từ bộ nhớ trong và bộ nhớ ngoài của điện thoại thông minh.

   Chung
   Tất cả nội dung ảnh/nhạc/video từ bộ nhớ trong và bộ nhớ ngoài của điện thoại thông minh.

   LƯU Ý: Nếu có thư mục Picture (Ảnh) trong cả bộ nhớ trong và bộ nhớ ngoài của điện thoại thông minh, cả hai thư mục Picture (Ảnh) sẽ xuất hiện riêng.
  6. Chọn nội dung bằng điều khiển từ xa của Tivi. Có thể sử dụng các phím màu để chuyển đổi giữa Photo (Ảnh), Music (Nhạc) và Video.