ID bài viết : 00197848 / Sửa lần cuối : 01/05/2023In

Cách thay đổi tên thiết bị hoặc SSID của Android TV™/Google TV™ khi sử dụng tính năng Wi-Fi Direct.

  QUAN TRỌNG:

  • Tùy chọn thay đổi tên thiết bị của Android TV hoặc Google TV cho phép bạn đổi tên SSID hoặc tên thiết bị thường xuất hiện bên dưới màn hình cài đặt Wi-Fi Direct của Tivi.
  • Tùy chọn này rất hữu ích nếu bạn liên kết nhiều Tivi Sony với thiết bị di động, máy tính bảng hoặc máy tính qua tính năng Wi-Fi Direct.

  Để thay đổi tên thiết bị của Tivi, hãy thực hiện theo các bước dưới đây:

  1. Mở màn hình  Settings (Cài đặt). Cách truy cập Settings (Cài đặt)
  2. Các bước tiếp theo sẽ phụ thuộc vào tùy chọn menu Tivi của bạn:
   • Chọn System (Hệ thống) hoặc Device Preferences (Tùy chọn thiết bị) — About (Thông tin) — Device Name (Tên thiết bị) — Change (Thay đổi). (Android™ 9 trở lên)
   • Chọn About (Thông tin) — Device Name (Tên thiết bị) — Change (Thay đổi). (Android 8.0 hoặc cũ hơn)

   LƯU Ý: Sau khi chọn Change (Thay đổi), Presets (Cài đặt sẵn) hoặc Edit Custom name (Sửa tên tùy chỉnh) sẽ xuất hiện.