ID bài viết : 00135262 / Sửa lần cuối : 26/02/2023In

Cách sử dụng chức năng Chia sẻ màn hình trên BRAVIA TV

  QUAN TRỌNG: Các thiết bị Apple, các mẫu Google TV™ hoặc các mẫu Android TV™ 2020 trở đi không hỗ trợ chức năng Chia sẻ màn hình. Bạn có thể tìm thấy một số phương pháp thay thế trong phần Phương pháp thay thế.

  Nội dung

  1. Trước khi bắt đầu (dành cho thiết bị Apple)
  2. Chức năng Chia sẻ màn hình là gì?
  3. Thiết bị tương thích và phương pháp thay thế
  4. Cách sử dụng chức năng
  5. Khắc phục sự cố

  1. Trước khi bắt đầu (dành cho thiết bị Apple)

  Chức năng Screen mirroring (Chia sẻ màn hình) trong bài viết này sử dụng công nghệ Miracast. Nếu bạn sử dụng thiết bị của Apple như iPhone, iPad hay Mac book, hãy tham khảo các bài viết sau đây để hiển thị màn hình của thiết bị:

  2. Chức năng Chia sẻ màn hình là gì?

  Chức năng Screen mirroring (Chia sẻ màn hình) là một trong những phương pháp hiển thị màn hình của một thiết bị di động lên Tivi để xem ảnh, video hoặc trang web. Chức năng này sử dụng công nghệ Miracast để hiển thị màn hình của một thiết bị tương thích lên Tivi mà không cần có bộ định tuyến không dây.

  Lưu ý: Chất lượng video có thể bị suy giảm nếu có các yếu tố gây nhiễu của môi trường.

  3. Thiết bị tương thích và phương pháp thay thế

  Thiết bị tương thích

  • Một số Bravia TV ra mắt từ năm 2013 đến năm 2020 (các mẫu Google TV™ và các mẫu Android TV™ sau năm 2020 không hỗ trợ chức năng này.)
   Lưu ý: Để biết chi tiết, hãy xem phần Sản phẩm và danh mục áp dụng trong bài viết này hoặc Hướng dẫn trợ giúp cho Tivi của bạn.
  • Các thiết bị tương thích với Miracast ví dụ như điện thoại thông minh, máy tính bảng hoặc máy tính
   Lưu ý:
   • Đối với thiết bị Apple (iPhone/iPad/iPod/MacBook): Để tìm các phương pháp thay thế, hãy xem phần Phương pháp thay thế.
   • Để biết chi tiết về thông số kỹ thuật của thiết bị của bạn, hãy tham khảo hướng dẫn sử dụng hoặc liên hệ với bộ phận hỗ trợ của thiết bị.

  Phương pháp thay thế

  Nếu Tivi hoặc thiết bị không phải là thiết bị tương thích, bạn có thể tìm một phương pháp khác để hiển thị nội dung trong một trong các bài viết sau đây:

  4. Cách sử dụng chức năng

  Lưu ý: Đối với Screen mirroring (Chia sẻ màn hình) với máy tính, hãy tham khảo bài viết dành cho Windows 8.1 hoặc Windows 10, tùy thuộc vào hệ điều hành của bạn.

  Để đăng ký thiết bị với Tivi

  1. Trên điều khiển từ xa của Tivi, nhấn nút INPUT, chọn Screen mirroring (Chia sẻ màn hình), sau đó nhấn nút Enter. Tivi sẽ chuyển sang chế độ chờ và chờ kết nối từ thiết bị di động.
   Lưu ý: Khi màn hình chờ Screen mirroring (Chia sẻ màn hình) hiển thị, kết nối không dây giữa Tivi và bộ định tuyến không dây (điểm truy cập) của bạn bị ngắt kết nối.
   Hiển thị ví dụ về màn hình chờ
  2. Kết nối thiết bị di động tương thích chức năng Screen mirroring (Chia sẻ màn hình) với Tivi. Định cấu hình thiết bị di động để kết nối với Tivi.
   Hướng dẫn dưới đây sử dụng Xperia (hệ điều hành Android™ 4.4 trở lên) làm ví dụ.
   1. Chạm vào Settings (Cài đặt).
   2. Chọn Device connection (Kết nối thiết bị) hoặc Xperia Connectivity (Kết nối Xperia).
   3. Chọn Screen mirroring (Chia sẻ màn hình).
   4. Trên màn hình Chia sẻ màn hình, chạm vào Start (Bắt đầu).
   5. Chọn OK.
   6. Chạm vào tên Tivi.

  Lưu ý:

  • Không đảm bảo khả năng kết nối với tất cả thiết bị tương thích Miracast.
  • Băng tần 5GHz có thể không được hỗ trợ tùy theo mẫu Tivi của bạn.
  • Chất lượng video có thể bị suy giảm do các yếu tố gây nhiễu của môi trường.

  Bạn có thể xem hướng dẫn chi tiết trong đoạn video sau đây


  Mẹo: Tìm hiểu cách bật hoặc tắt phụ đề khi xem video trên Internet từ YouTube

  Để liệt kê các thiết bị được kết nối/hủy đăng ký các thiết bị

  Đối với Android TV

  1. Trên điều khiển từ xa đi kèm, nhấn nút HOME.
  2. Chọn Cài đặt.
  3. Chọn Network (Mạng).
  4. Chọn Wi-Fi Direct.
  5. Chọn Advanced settings (Cài đặt nâng cao).
  6. Chọn Show device list/Delete (Hiển thị danh sách thiết bị/Xóa).

  Đối với các Tivi khác

  Khi màn hình chờ Screen mirroring (Chia sẻ màn hình) hiển thị, nhấn nút OPTIONS (TÙY CHỌN), rồi chọn Show Device List / Delete (Hiển thị danh sách thiết bị / Xóa).

  • Để hủy đăng ký thiết bị, hãy chọn thiết bị trong danh sách bạn muốn xóa, rồi nhấn nút Enter. Sau đó, chọn Yes (Có) trong màn hình xác nhận.
  • Để hủy đăng ký tất cả thiết bị, hãy nhấn nút OPTIONS (TÙY CHỌN) trong danh sách, chọn Delete All (Xóa tất cả), rồi chọn Yes (Có) trong màn hình xác nhận.

  Lưu ý:

  • Các biểu tượng ở bên trái danh sách cho biết nội dung sau.
   • (biểu tượng chọn): Thiết bị đã kết nối
   • (biểu tượng hiển thị): Thiết bị tương thích với Chia sẻ màn hình
  • Để biết thêm chi tiết, hãy tham khảo hướng dẫn sử dụng của sản phẩm.

  5. Khắc phục sự cố

  Nếu chức năng chia sẻ màn hình không hoạt động, hãy tham khảo bài viết Chức năng Wi-Fi Direct hoặc Chia sẻ màn hình không hoạt động.